Close

Choose a country

StorbritannienEnglish
SydafrikaEnglish
IndienEnglish
InternationelltEnglish

Våra dedikerade insiktsteam använder de mest avancerade strategierna för att ersätta intelligent gissningsarbete med bevisbaserad säkerhet för att förbättra din kundhantering.

Voice of the Customer

Voice of the Customer (VOC) är avgörande för att fullt förstå den kundupplevelse du erbjuder. VOC-insikter handlar om mer än att analysera kommunikationen mellan dig och dina kunder. Våra specialiserade kundinsiktsteam analyserar även vad kunderna säger om dig. Det är både ett informations- och problemlösningsverktyg. På Webhelp kan vi erbjuda en sluten VOC-strategi. kundinsikt, voice of the customer, kundresa, kundengagemang Läs mer om hur Webhelp använder Voice of the Customer här.

Kartläggning av kundresan

Vi använder data och analyser för att utveckla övergripande insikter och förutspå vad, när, hur och varför kunderna kommer att köpa. Med den kunskapen kan du ligga steget före möjliga avhopp med Next Best Action-planering. Varje kundkontakt ska kosta mindre än den genererar, det är därför avgörande att dra nytta av dessa.

Kravoptimering

På Webhelp är kravoptimering ett intelligent sätt att maximera kundserviceexcellens och samtidigt sänka kostnaderna. Det är avgörande att kravoptimering görs bra. Kunderna ska uppleva att de får bättre service och inte försummas. Vi baserar alla våra kravprognoser och optimeringsstrategier på ett intelligent ramverk med fyra nyckelmål:

  • Förstå kundresan och dess relation till kontakten
  • Att intelligent använda data för att identifiera grundorsakerna till kontakt och eliminera dem innan kontakten är nödvändig.
  • Optimera självbetjäningslösningar
  • Uppnå affärskontroll genom att använda analysbaserade insikter för att korrekt förutspå behoven
Kontakta

Insikt Webhelpteamet

Kontakta oss
Kontakt

Stockholm

Solna Torg 19,
171 45 Solna,
Stockholm
+46 8 5010 4000

Nyheter och insikter

×

Webhelp Cookies Preference Centre

Strictly Necessary Cookies
The website requires the use of cookies for essential functional requirements and these are outlined in the terms and conditions.

Enhanced Functional Cookies
Some features of this website use services provided by third parties websites. These features use cookies to implement their services on this website and may collect data about your visit to help them optimize their functionality. The Webhelp terms and conditions outlines the cookies used by these services.

We have links to social networking such as Twitter, Facebook and LinkedIn.
These websites are third party sites. We do not place cookies on their behalf, and do not have control over the way they collect or use your data.
We encourage you to read more about their policies:
Twitter
LinkedIn
Facebook