Close

Choose a country

StorbritannienEnglish
SydafrikaEnglish
IndienEnglish
InternationelltEnglish

Att skapa den ideala kundupplevelsen är en komplex uppgift. Utnyttjandet av data, analyser och optimerad utbildning kommer att totalförändra försäljningsdelen av din verksamhet och leda till en betydande finansiell vinst och förbättrade resultat för både försäljning och service. Våra strategier har gjort det möjligt för minst en organisation att uppnå en ökning av sin försäljning med mer än 100 procent under en tolvmånadersperiod.

Ingående försäljning

Webhelp är specialiserade på att maximera försäljningspotentialen vid servicesamtal. Vi använderanalyser och intelligenta beslutsfattningsverktyg för att hjälpa vår personal lämna det lämpligaste säljerbjudandet baserat på varje kunds profil. Och eftersom våra advisors har dubbla talanger – utbildade och belönade som både tjänsteleverantörer och säljare – kommer de först att fokusera på perfekt service, för att därefter försöka skapa en ny affär. Genom att förvandla kundsamtal till säljmöjligheter öppnar vi upp tidigare stängda vägar till intäktsökning för din organisation.

Utgående försäljning

Vi har ett vetenskapligt och noggrant förhållningssätt till nykundsförvärv. Det är baserat på att vi vet vad vi ska erbjuda varje potentiell kund och det förstärks av vår förmåga att inte bara förutse vem som kommer att köpa, utan även vem som kommer att köpa mest. Webhelps intelligenta utåtriktade försäljningstjänst ger precision och förutsägbarhet till nykundsförvärv. Den använder förutsägande analyser för att:

  • Uppskatta det potentiella värdet hos varje tänkbar ny kund
  • Kontakta dem när det är mest troligt att de är mottagliga
  • Erbjuda dem det erbjudande som de mest troligt nappar på.
  • Fokusera vår uppmärksamhet där potentialen är störst

Våra säljteam är av högsta kaliber och vi använder kraftfull teknik för att maximera deras resultat. Vårt webbaserade säljstödsystem är länkat till vår analysmotor för att programmera rätt samtal vid rätt tillfälle för varje advisor. Sedan presenterar vår Unified Agent Desktop all information de behöver för att lyckas med försäljningen – från detaljerade demografiska profiler till rekommenderade Individual Next Best Action.

Digital försäljning

Digital försäljning erbjuder tidigare outnyttjade möjligheter för våra uppdragsgivare. Genom att optimera e-post, webchatt och webbaserade självbetjäningsverktyg ger vi företag möjligheten att optimera de mest effektiva säljlösningarna. Samtidigt använder vi datadrivna initiativ för att uppnå bättre säljresultat. Genom att optimera din kunddata och skapa en webbchattmiljö som underlättar hög närvaro och höga försäljningssiffror ser vi till att du hela tiden är steget före konkurrensen. Analysdrivna förändringar, som implementering av rekommendationsmotorer, ökar intäkten från den digitala försäljningen samtidigt som de förbättrar kundupplevelsen.

Flerkanalsförsäljning

Försäljningsframgångar innebär förbättrade resultat i flera kanaler. Kartläggning av kundresan och förutsägbara modeller gör det möjligt för oss att bedöma de bästa möjligheterna och att hjälpa din verksamhet att anpassa sig därefter. Oavsett om du behöver förändra utbildningsmetoderna eller mulitikanalsprocesserna i hela företaget kan vi hitta problemet och lösa det med hjälp av data och analyser. Att göra det möjligt för de anställda att sälja i flera kanaler har visat sig vara effektivt – forskning har visat att kunderna är mer köpbenägna om de har fler alternativ att välja mellan.

Försäljning genom service

Det är dags att omformulera dina servicesamtal efter de fördelar och möjligheter som stora datamängder erbjuder. Vi kan implementera CRM-förändringar som förser advisors med Next Best Actions vid rätt steg i en servicekontakt. Att öka värdet i varje kontakt säkerställer att varje interaktion kostar mindre än det genererar för ditt företag. Sanningen med servicekontakter i alla kanaler är att de är oundvikliga. Om du optimerar dessa servicekontakter till att möjliggöra säljframgångar kan du övergripande reducera kostnaderna och samtidigt öka lönsamheten. Excellens inom kundservice behöver inte ta slut när försäljningen börjar. Kors- och merförsäljning i dina servicesamtal kan förbättra kundtillfredsställelsen och skapa kundambassadörer. Vår analys av kundernas resor med hjälp av patentskyddade kartläggningsverktyg, gör att vi kan optimera de viktiga säljtillfällena i servicebaserade interaktioner till nytta för både dig och kunden.

Relaterade områden

Kontakta

Försäljning Webhelpteamet

Kontakta oss
Kontakt

Stockholm

Solna Torg 19,
171 45 Solna,
Stockholm
+46 8 5010 4000

Nyheter och insikter

×

Webhelp Cookies Preference Centre

Strictly Necessary Cookies
The website requires the use of cookies for essential functional requirements and these are outlined in the terms and conditions.

Enhanced Functional Cookies
Some features of this website use services provided by third parties websites. These features use cookies to implement their services on this website and may collect data about your visit to help them optimize their functionality. The Webhelp terms and conditions outlines the cookies used by these services.

We have links to social networking such as Twitter, Facebook and LinkedIn.
These websites are third party sites. We do not place cookies on their behalf, and do not have control over the way they collect or use your data.
We encourage you to read more about their policies:
Twitter
LinkedIn
Facebook