Close

Choose a country

StorbritannienEnglish
SydafrikaEnglish
IndienEnglish
InternationelltEnglish

Resursplanering

Webhelps resursplaneringsteam har som mål att skapa och bibehålla en pålitlig, engagerande och respekterad förmåga som möjliggör fantastisk service via korrekt anpassade, personalfokuserade planer och effektiv serviceleverans. Vi erbjuder inte bara en branschledande plattform för hantering av arbetsstyrkan (WFM) – vi utvecklar och hanterar en fullständig infrastruktur för  kundtjänst för att garantera att robusta verktyg, processer och styrmedel finns på plats. Alla våra aktiviteter är i linje med dina affärsmål för att dra nytta av systemkapaciteten, maximera effektivitetsvinsterna och erbjuda en planeringslösning i världsklass. En viktig skiljelinje i vår resursplaneringstjänst är snabbheten i införandet av Webhelps planeringslösningar. Med en kombination av kompetens och erfarenhet kan vi uppnå stabila processer inom sex till åtta veckor efter vår första bedömning.

Tidtabell för resursplanering

 

Resursplaneringens livscykel

Livscykeln för Webhelps resursplanering är en del av vårt engagemang för ständig förbättring och pålitlig tjänsteleverans med hög kvalitet. resursplanering, personalhantering  

Planeringsprocess för hela kedjan

Vår uppsättning av redskap för planering har en modulär struktur vilket gör att vi kan stödja varje del i planeringsprocessen samtidigt som vi bibehåller konsistensen under hela planeringens livscykel. Det finns fem beståndsdelar:

 • Förstå uppdragsgivarens krav
  • Vi skapar en överblick av en tolvmånadersperiod med målet att anpassa tillväxtplaner för försäljnings- och marknadsföringsaktiviteter, viktiga datum och historiska trender för att skapa årliga prognoser.
 • Resurshantering
  • Vårt team gör kapacitetsplaner på mellannivå för att spåra befintliga resurser jämfört med önskade personalnivåer för att därigenom skapa rekryteringsaktiviteter när resursbrister eller toppar och dalar identifieras.
 • Schemalagd utvärdering och lansering
  • Vår kortsiktiga planeringslösning utvärderar schemalagda aktiviteter gentemot efterfrågan.
 • Daglig planering
  • Vi lanserar en schemaläggningsöversikt i intervaller för granskning där alla planeringsaktiviteter förs in.
 • Hantering av framgångsrik leverans

Det dagliga planeringspaketet uppdateras och hanteras i realtid.

Resursplaneringsverktyg

Vi använder oss i omfattande utsträckning av en rad olika verktyg som en del av resursplaneringen och den fortlöpande tjänsteleveransen. Ett nyckelelement är vårt pågående partnerskap med Teleopti för WPM. En annan faktor i vår leverans är realtidsverktyg som Genesis och de verktyg som används inom en rad områden, som Microsoft Excel.  

Resursplaneringsmål

Det övergripande och primära målet för Webhelps resursplaneringsteam är, och har alltid varit, långsiktig framgång för våra uppdragsgivare. Med det i åtanke åtar vi oss omfattande planering med noga utvalda mål innan realtidslanseringen av ett program.

Långsiktiga planeringsmål

 • Utveckla en förståelse för uppdragsgivarens mål
 • Identifiera vad som driver efterfrågan
 • Skapa kontaktprognoser och de resurser dessa kräver
 • Leverera en kapacitetsplan på hög nivå
 • Identifiera potentiella personalöverskott och -brister
 • Budgetavtal
 • Planera rekryteringsaktiviteter

Planeringsmål på medellång sikt

 • Slutföra efterfrågeaktiviteter
 • Fastslå kontaktprognoser
 • Skapande av dagliga kontaktprofiler
 • Granska trender och besluta om lämpliga åtgärder
 • Bekräfta tillgängliga resurser
 • Initiera rekryteringsaktiviteter när så behövs

Kortsiktiga planeringsmål

 • Skapandet och optimeringen av scheman
 • Fullständig planering av offline-tid
 • Granska och distribuera resultatprognoser
 • Genomföra analyser och lämna rekommendationer för att förbättra resultatet
 • Fullt verksamhetsengagemang
 • Framgångsrik signering och överlämning till vårt leveransteam

Implementering och leveransmål

 • Proaktiv hantering och utförande
 • Övervakning och leverans i realtid
 • Daglig resultathantering
 • Identifiering och begränsning av tjänsteproblem
 • Upprätthållandet av central kommunikation och en sambandskanal mellan verksamheten och vår uppdragsgivare
 • Daglig rapportering och uppdatering
 • Vidarebefordra tidiga kunskaper för att påbörja den första etappen av resursplaneringens livscykel

På lång sikt stödjer vår resursplaneringstjänst effektivitet vilket leder till ett förbättrat resultat och finansiell vinst. Effektiv hantering av personal, processer och teknik när det handlar om skicklig planering kan leda till en total och mycket positiv förvandling inte bara för hur du bedriver din verksamhet utan även hur din personal ser på sina roller.

Kontakta

Resursplanering Webhelpteamet

Kontakta oss
Kontakt

Stockholm

Solna Torg 19,
171 45 Solna,
Stockholm
+46 8 5010 4000

Nyheter och insikter

×

Webhelp Cookies Preference Centre

Strictly Necessary Cookies
The website requires the use of cookies for essential functional requirements and these are outlined in the terms and conditions.

Enhanced Functional Cookies
Some features of this website use services provided by third parties websites. These features use cookies to implement their services on this website and may collect data about your visit to help them optimize their functionality. The Webhelp terms and conditions outlines the cookies used by these services.

We have links to social networking such as Twitter, Facebook and LinkedIn.
These websites are third party sites. We do not place cookies on their behalf, and do not have control over the way they collect or use your data.
We encourage you to read more about their policies:
Twitter
LinkedIn
Facebook