Close

Choose a country

StorbritannienEnglish
SydafrikaEnglish
IndienEnglish
InternationelltEnglish

Lösningsdesign

Webhelps lösningsdesign genomförs i linje med ditt företags kort- och långsiktiga affärsmål, oavsett om syftet är att förbättra de dagliga tjänsterna eller en fullskalig företagsomvandling. Vårt team av ämnesexperter arbetar inom en rad olika specialområden som data och analyser och kundupplevelse för att designa optimala affärsprocesslösningar. Nyckeln ligger i att använda tre beståndsdelar: en djup förståelse för den vertikala marknad du verkar i, ett brett utbud av outsourcade affärsprocesslösningar  (BPO) och väsentlig investering i forskning och utveckling. Precis som i alla områden inom konsult- och serviceverksamheten arbetar vi tillsammans med dig som en strategisk partner. Som en partner skräddarsyr vi lösningar som passar din ekonomiska modell. Webhelp arbetar med uppdragsgivare för att skapa vinstdelande partnerskap. Genom att göra detta, kan vi stärka dig att gå in i en förändringsroll. För en uppdragsgivare skapade vi avsevärd finansiell vinst för dem genom att basera vinstdelningen och framgångsbonusen på vår förmåga att minska behoven och öka produktiviteten. Det här tillät dem att ta större risker men i slutändan kunde de glädja sig åt en större belöning. Vår användningsförmåga av teknik erbjuder lösningar på utmaningar som en del av dess funktion, men det är på intet sätt vårt lösningsdesignerbjudandes centrala fokus. Dessa två områden går ofta in i varandra, men står i slutändan på egna ben som lika viktiga inslag i Webhelps erbjudande.

Designa din lösning

Services_Consulting_SolutionDesign

Reaktiv lösningsdesign

Det här fokuserar på att ta hand om de problem som du står inför i din verksamhet eller implementera förändringar som kommer att öka dina affärsmål avsevärt, även om de inte förändrar allt. Reaktiv lösningsdesign kan effektivt anpassas för att tillgodose dina behov och erbjuds vanligtvis tillsammans med vår roll som BPO-tjänsteleverantör. Vi samarbetar konstant med dig för att skapa kontinuerlig förbättring genom att identifiera områden som är mogna för utveckling. Även om behovet av förändring är ett resultat av förändringar på marknaden eller av din affärsmodell så finns det alltid möjlighet för förbättringar. Vi använder forskning och utveckling samt analyser för att få ett intensivt fokus på kundupplevelsen och hur den kan uppdateras och förbättras. Som en del av detta förbättrar vi prestandan för hela din verksamhet samtidigt som det leder till kostnadsbesparingar och ökade intäkter. Kontakta vår regionala expert i dag för att få veta mer om vad vi gör för företag som inte vill genomföra en total förändring men inser behovet att utvecklas.

We are not able to show you this content because of your cookies preferences. Please allow VIZDOR on the cookies preference manager to see this content.

Proaktiv lösningsdesign

Ett komplett omvandlingsprogram kräver intelligent lösningsdesign tillsammans med skickliga och avancerade tjänster. Inför en satsning på proaktiv lösningsdesign börjar vi med att undersöka data med hjälp av avancerade analyser för att identifiera viktiga förbättringsområden. Genom att använda metodiker som Discovery Lab och Voice of the Customer kan vi skapa optimala metoder för att omvandla din kundhantering. Behovsoptimering kan vara ett viktigt område att fokusera på. När vi har skapat den lösning som passar dig bäst, så stödjer och styr vår personal processen med dedikerade omvandlingsresurser. Som en strategisk partner visar vi vår tro på din framgång genom att dela din risk och din belöning. Prestandabaserade betalningsstrukturer tillsammans med våra investeringar gör att vår framgång beror lika mycket på våra kunskaper som dina gör. Fullständig omvandling innebär att revolutionera de viktigaste delarna i din verksamhet genom att förbättra resultatet och öka den finansiella vinsten. Vi kan skapa en lösning som uppfyller och överträffar dina affärsmål genom vårt engagemang att förbättra och anpassa personal, processer och teknik. Kontakta vår regionala expert idag för mer information om proaktiv lösningsdesign.

Kontakta

WEBHELPTEAMET FÖR LÖSNINGSDESIGN

Kontakta oss
Kontakt

Stockholm

Solna Torg 19,
171 45 Solna,
Stockholm
+46 8 5010 4000

Nyheter och insikter

×

Webhelp Cookies Preference Centre

Strictly Necessary Cookies
The website requires the use of cookies for essential functional requirements and these are outlined in the terms and conditions.

Enhanced Functional Cookies
Some features of this website use services provided by third parties websites. These features use cookies to implement their services on this website and may collect data about your visit to help them optimize their functionality. The Webhelp terms and conditions outlines the cookies used by these services.

We have links to social networking such as Twitter, Facebook and LinkedIn.
These websites are third party sites. We do not place cookies on their behalf, and do not have control over the way they collect or use your data.
We encourage you to read more about their policies:
Twitter
LinkedIn
Facebook