Close

Choose a country

StorbritannienEnglish
SydafrikaEnglish
IndienEnglish
InternationelltEnglish

Data och analyser

Som affärspartner hjälper Webhelp dig att samla in, sammanställa och analysera kunddata. Med ett team av erfarna dataproffs och med hjälp av avancerade analysmetoder samt banbrytande teknik hanterar vi förändringar och förstärker datadrivna beslut. Vårt uppdrag är att göra det möjligt för våra kunder och partners att gå bortom traditionella kundtjänstmått och omvandla deras kundupplevelse genom intelligent dataanvändning. På Webhelp använder vi analyser för att förstärka resultatet, informera omvandlingen och slutligen leverera finansiell vinst.

Kunddata och upplysningar

data och analyser, kunddata, insikter

Webhelps förhållningssätt till data och analyser

Förstå och optimera varje kundkontakt

Vi undersöker viktiga nyckeltal (KPI:er) för kundtjänsten i din organisation – ditt betyg på kundnöjdhet (CSAT) och Net Promoter Score (NPS). Därefter isolerar vi problemen och börjar kartlägga de områden som behöver förbättras. En viktig del i vår process för att förstå och optimera kundkontakter är att hitta sätt att förbättra takten på efterfrågan. Även om varje kundkontakt har ett värde i sig, skulle många kunder kunna dra nytta av att deras tjänsteleverantör tillgodosåg deras behov i förväg och förenklade kommunikationsprocessen med snabb problemlösning och självbetjäningsalternativ. Vi analyserar kundkontakternas hela spektrum för att hitta problempunkterna – områden där kontakten antingen inte leder till en lösning eller fastnar i en feedback loop av misslyckade försök att lösa problemet. Vi optimerar varje kontakt genom att minska behoven.

Optimera kundresan

Med hjälp av patentskyddade verktyg för kartläggning av kundresan identifierar vi kundresor med problem – områden där kontakter går fel och skapar missnöje. När vi har hittat problemen arbetar vi tillsammans med dig för att utveckla de mest effektiva förändringarna för din personal, dina processer och dina system. Ofta behövs det bara en liten justering i policy eller förfarande för att förvandla kundresan från en odyssé över flera kanaler till en kort och behaglig resa. När vi har uppnått detta ökar både kundnöjdheten och ditt kundomdöme, samtidigt som dina kostnader för kontakter minskar.

Optimera kundvärdet

Vi maximerar varje kunds värde vid varje kontakt genom att använda den ostrukturerade datan som ofta förbises – allt från dialoger i sociala medier till webbchattsutskrifter kan ha stor betydelse i analys och kundsegmentering. Först bygger vi förutsägbara modeller för att identifiera de som troligen svarar på kors- eller merförsäljning och de som troligen kommer att klaga eller hoppa av. Sedan använder vi dessa nya insikter för att bygga riktade aktiviteter inom CRM. Advisors får instruktioner vid varje kundkontakt – även vid servicesamtal eller korta webbchattar. Dessa skräddarsydda förslag maximerar varje kundkontakts värde utan att omvandla varje kontakt till ett säljsamtal.

Kontakta

Data och analyser Webhelpteamet

Kontakta oss
Kontakt

Stockholm

Solna Torg 19,
171 45 Solna,
Stockholm
+46 8 5010 4000

Nyheter och insikter

×

Webhelp Cookies Preference Centre

Strictly Necessary Cookies
The website requires the use of cookies for essential functional requirements and these are outlined in the terms and conditions.

Enhanced Functional Cookies
Some features of this website use services provided by third parties websites. These features use cookies to implement their services on this website and may collect data about your visit to help them optimize their functionality. The Webhelp terms and conditions outlines the cookies used by these services.

We have links to social networking such as Twitter, Facebook and LinkedIn.
These websites are third party sites. We do not place cookies on their behalf, and do not have control over the way they collect or use your data.
We encourage you to read more about their policies:
Twitter
LinkedIn
Facebook