Close

Choose a country

StorbritannienEnglish
SydafrikaEnglish
IndienEnglish
InternationelltEnglish

Nyttobranschen

Vinna med kundupplevelse

Inom hela allmännyttan står leverantörer inför en dubbelutmaning: att leverera en kundtjänstupplevelse som vinner både konsumenternas hjärtan och får tillsynsmyndigheternas förtroende. Denna nödvändighet intensifieras inom energisektorn, där stark konkurrens efter avregleringar har givit många ett skamfilat rykte och fått nya spelare att vinna marknadsandelar genom smart prissatta "ärliga erbjudanden" för konsumenterna. Inriktningen i regeringslagstiftningen tyder dock på att priskriget inte kan fortsätta, vilket gör kundupplevelsens kvalitet till det nya konkurrensvapnet. Webhelps erfarenhet från allmännyttiga branscher över hela Europa bevisar att det här kriget kan vinnas, och det med minskade kostnader.

Förstahandsvalet för allmännyttiga företag

Bland Webhelps uppdragsgivare finns traditionella spelare och nya marknadsaktörer bland Europas energi- och vattenföretag.

En kundupplevelse som vinner lojalitet och förtroende

Vinna kundernas hjärtan med exceptionell service

Säkerställa myndigheternas godkännande med rigorös efterlevnad

Bygga verksamheter med hållbar försäljning

Behålla kunderna med proaktiva åtgärder

Minska kundansträngningar och driftskostnader

Utnyttja ditt varumärkes digitala närvaro för att förstärka kundupplevelsen

Vinna kundernas hjärtan

Vi kommer att göra dina kunder nöjda genom att göra rätt från början – minska kundansträngningarna och lösa problem vid första kontakten. Sedan gör vi det lilla extra för att förvandla kunder till lojala varumärkesambassadörer för ditt företag. Vi arbetar bortom traditionella tjänster med allmännyttiga företag för att hjälpa kunderna minska konsumtionen. Vi stödjer deras ansträngningar genom att utforma proaktiv kundkommunikation i digitala kanaler och mobila enheter; kommunikationer som främjar gröna mål och ökar varumärkesengagemanget.

Säkerställa myndigheternas godkännande

När tillsynsmyndigheterna intensifierar sin granskning, är det viktigare än någonsin att möta deras kundupplevelseförväntningar. Vi mäter vårt resultat efter samma index som de använder – hög NPS, låg kundansträngning och stor kundnöjdhet. Samtidigt tillämpar våra engagerade efterlevnadsteam den noggrannhet som krävs för att klara de strängaste revisioner och rapporterar direkt till vår branschövergripande funktion för regelefterlevnad. De är dedikerade till verksamheten, men verkar oberoende av den, och har befogenhet att utmana operativa beslut och se till att dina affärsmål och ditt efterlevnadsansvar alltid balanseras exakt.


Garantera hållbar försäljning

I den avreglerade energibranschen har nödvändigheten av att vinna nya kunder och hålla kvar dem gett upphov till skadliga beteenden som givit ett skamfilat rykte. Vårt ansvarsfulla förhållningssätt till försäljning – med hjälp av analysbaserad målgruppsidentifiering och ansvarsfulla kontaktmetoder – håller dig på rätt sida av reglerna och ser till att du vinner affärer utan att skada varumärket. Vi vet att du har tuffa konkurrenter som introducerar nya prislistor, erbjudanden och tjänster nästan varje dag. Lyckligtvis stöds vår personal av kunskapsbaser som ger dem den fullständiga konkurrensbilden – inte bara hur bra ditt erbjudande är, utan även varför det är bättre än dina konkurrenters.


Behålla kunder på lång sikt

För att behålla kunder använder vi beteendeanalyser för att förutsäga kundbeteende och benägenhet att hoppa av. Det här gör att vi kan bygga proaktiva lojalitetsprogram som hjälper dig att återuppta kontakten med kunder med nya förutsättningar och säkra deras långsiktiga engagemang. Samma analysdrivna arbetssätt skapar intelligenta kors- och merförsäljningsstrategier som bygger kundvärde och förlänger deras livslängd.


Minska ansträngningarna, sänka kostnaderna

Genom att skapa kundresor i omnikanaler säkerställer vi att kontakterna slutförs i rätt kanaler, både i traditionella och digitala, för att balansera kostnader, värde och kundinsatser. Vi kommer att använda grundorsaksanalyser och kravhantering för att minska antalet kontakter som inte passar dina kunder och som skapar onödiga kostnader för ditt företag. Som en internationell operatör, erbjuder vi innovativa rightshoring-möjligheter som utnyttjar lågkostnadsländer utan att kompromissa på servicekvaliteten.


Utnyttja digital kundupplevelse

Vår omnikanals-strategi förstärks av personal som är engagerade i att utveckla effektiva kundresor på nätet och via sociala kanaler. Med specialistteam för att avlyssna sociala medier och skapa digitala kundresor hjälper vi dig att utforska potentialen i digitala kanaler för att ge kunderna större valmöjligheter och bättre tillgång till dina tjänster.


Relaterade områden

Business process and customer experience outsourcing

Kontakta oss

Nyheter och insikter

×

Webhelp Cookies Preference Centre

Strictly Necessary Cookies
The website requires the use of cookies for essential functional requirements and these are outlined in the terms and conditions.

Enhanced Functional Cookies
Some features of this website use services provided by third parties websites. These features use cookies to implement their services on this website and may collect data about your visit to help them optimize their functionality. The Webhelp terms and conditions outlines the cookies used by these services.

We have links to social networking such as Twitter, Facebook and LinkedIn.
These websites are third party sites. We do not place cookies on their behalf, and do not have control over the way they collect or use your data.
We encourage you to read more about their policies:
Twitter
LinkedIn
Facebook