Close

Choose a country

StorbritannienEnglish
SydafrikaEnglish
IndienEnglish
InternationelltEnglish

Balansera professionell relationshantering med finansiell vinst

Webhelps FDI Logbox-lösning för internationell kredithantering började i modesektorn. Under mer än 30 år har vi skaffat oss erfarenhet och kompetens för att agera som en neutral part som företräder lokala och globala modemärken. Med ekonomiska förutsättningar som tvingar fram en balans mellan de aktiviteter som krävs för att ett företag ska växa och behovet av att skydda sig mot finansiella risker, är en neutral insats från en betrodd tredje part absolut nödvändig. Vår lösning för internationell kredithantering har hjälpt varumärken att få fotfäste både på hemmaplan och på modeexportmarknaden. Vi erbjuder rådgivning såväl som praktiska lösningar och agerar som en kreditförsäkringsförmedlare. Det här gör att varumärken kan arbeta med icke garanterade uppdragsgivare eftersom vi erbjuder alternativa lösningar som underlättar betalningarna. Genom oss har nya och etablerade varumärken helt sluppit kassaflödesproblem , etablerat framgångsrika långsiktiga relationer med butiker och expanderat internationellt.

Förstahandsvalet för modesektorn

Vi antar ekonomiska utmaningar inom modebranschen med ett nätverk av experter.

Zadig & Voltaire

Att lyckas i modebranschen kräver expertis inom internationella kredithanterings- och affärsmetoder.

Positiva affärsrelationer

Konsekvent kassaflöde

Verkligt strategiskt partnerskap

Internationell expertis med lokal kunskap

Positiva affärsrelationer

När du har investerat i ditt varumärke för din egen framgång kan du inte låta sena betalningar påverka din produktion. Men det är viktigt att dina affärsrelationer inte äventyras. Det är här Webhelp kan hjälpa dig. I stället för att problemet dyker upp mellan dig och köparen finns det nu en neutral tredje part som bevakar dina intressen. Vår expertis inom inkassoverksamhet och 30 års erfarenhet av att arbeta med över 40 000 modeinköpare gör att vi vet de bästa sätten att hantera de potentiella problem som kan uppstå mellan ett varumärke och dess kunder, och kan föreslå de mest passande lösningarna.

Konsekvent kassaflöde

Den unika dynamiken och timingen som finns i modebranschen erbjuder ett antal finansiella utmaningar. När det kan dröja upp till 15 månader från design till produktion av en kollektion och innan du får tillbaka dina pengar, är det viktigt att säkerställa ett regelbundet kassaflöde som är förenligt med branschens tidtabell. Vi kan hjälpa dig att välja och bibehålla en sund uppdragsgivarbas. Och som en neutral tredje part kan vi jaga dina kunder samtidigt som du säljer den nya kollektionen – så att du undviker risken att skada din kommersiella relation med dem. Om det behövs, kommer vår inkassotjänst att se till att skulderna betalas – vi strävar efter frivillig inkasso i första hand, men många års erfarenhet och stark lokal kunskap ger oss möjlighet att genomföra rättslig inkasso utan att skada ditt rykte eller dina relationer.


Verkligt strategiskt partnerskap

Inom modebranschen finns det en stark och tydlig konflikt mellan behovet av att främja kommersiell framgång genom att bygga relationer och behovet av finansiell stabilitet. För att hitta en lösning och samtidigt bevaka dina intressen behöver ditt företag en strategisk partner – och det är här Webhelp kommer in. Vår kunskap, erfarenhet och vårt rykte gör det möjligt för modevarumärken att växa och öka intäkterna. Vi gör det här tillsammans med dem som en verklig partner som investerar i och är dedikerade till deras framgång. Detta gäller särskilt för företag som expanderar på okänd mark – vår lokala kunskap och erfarenhet inom internationell finansiell praxis är avgörande för att bygga en stabil grund och ett sunt kassaflöde.


Internationell expertis med lokal kunskap

Med över 30 års erfarenhet och ett nätverk av dotterbolag som täcker över 35 länder i Europa, Afrika och Nordamerika kan Webhelp erbjuda stark lokal kunskap i kombination med expertis inom internationell affärsverksamhet och finansiell praxis. Vi erbjuder våra partners en 360°-bild av varje potentiell uppdragsgivare, med ett neutralt och strängt perspektiv som ofta behövs i en bransch som drivs av kreativitet och relationsbyggande. På en lokal nivå kan våra kredithanteringstjänster erbjuda insikt i företag som annars skulle vara okända och potentiellt riskabla på dagens ständigt föränderliga marknadsplats.


Relaterade områden

Business process and customer experience outsourcing

Kontakta oss

Nyheter och insikter

×

Webhelp Cookies Preference Centre

Strictly Necessary Cookies
The website requires the use of cookies for essential functional requirements and these are outlined in the terms and conditions.

Enhanced Functional Cookies
Some features of this website use services provided by third parties websites. These features use cookies to implement their services on this website and may collect data about your visit to help them optimize their functionality. The Webhelp terms and conditions outlines the cookies used by these services.

We have links to social networking such as Twitter, Facebook and LinkedIn.
These websites are third party sites. We do not place cookies on their behalf, and do not have control over the way they collect or use your data.
We encourage you to read more about their policies:
Twitter
LinkedIn
Facebook