Close

Choose a country

StorbritannienEnglish
SydafrikaEnglish
IndienEnglish
InternationelltEnglish

Finansiella tjänster

Följa. Övertyga. Konkurrera.

Dagens finansiella tjänstebransch står inför kraftåtgärder för att bibehålla efterlevnaden som tagits fram för att säkerställa noggrannhet och rättvisa affärer. Din utmaning ligger i att leva upp till kraven från tillsynsmyndigheterna när du levererar en kundupplevelse som är engagerande, smidig och konkurrenskraftig. Webhelps expertis när det handlar om att följa reglerna för finanstjänster, skapande av kundupplevelser och kundhantering via omnikanaler kommer att hjälpa dig göra det. Med vårt strategiska partnerskap kan vi hjälpa dig att konkurrera starkare än någonsin, samtidigt som du följer reglerna.

Förstahandsvalet för finansiella tjänster

Våra verksamheter inom finansiell kundservice följer högsta regleringsstandard. De är fullt PCI-kompatibla och uppfyller kraven från lokala och europeiska tillsynsmyndigheter på varje marknad där vi är verksamma.

En kundupplevelse som tillför affärsvärde

Balansera kundupplevelse och efterlevnad för att vinna kundernas hjärtan och plånböcker.

Vinna kunder och behålla dem via säljkanaler med bra resultat och proaktiva lojalitetsprogram.

Ge värde till din organisation genom att minska onödiga kundkontakter som skapar kostnader utan värde.

Utnyttja ditt varumärkes digitala närvaro för att förstärka kundupplevelsen

Använda omnikanals-teknik för att förbättra kontaktstrategierna

Balansera kundupplevelse och efterlevnad

Oavsett om det handlar om att ge service, säkra försäljningen eller skydda framtida affärer genom att behålla kunder bedömer vi våra resultat utifrån hur vi bidrar till dina finansiella mål, samtidigt som vi levererar en kundupplevelse som bygger förtroende och varumärkeslojalitet. Samtidigt tillämpar våra efterlevandsteam den noggrannhet som krävs för att klara dina tillsynsmyndigheters strängaste revisioner. För varje uppdragsgivare inom finansiella tjänster skapar vi ett dedikerat efterlevnadsteam som rapporterar direkt till vår branschöverskridande efterlevnadsfunktion. De är dedikerade till verksamheten, men verkar oberoende av den, och har befogenhet att utmana operativa beslut och se till att dina affärsmål och ditt efterlevnadsansvar alltid balanseras exakt.

Vinna kunder och behålla dem

De senaste regleringarna har begränsat friheten att motivera försäljning av finansiella tjänster. Vårt unika ramverk för säljbelöningar knyter ihop faktiska försäljningsframgångar med kundupplevelse och efterlevnadspoäng som skyddar kunden. På det sätter driver vi säljprestationer över genomsnittet med fullt myndighetsgodkännande. För att behålla kunder använder vi beteendeanalyser för att förutsäga kundbeteende och benägenhet att hoppa av. Det här gör att vi kan bygga upp proaktiva lojalitetsprogram som hjälper dig att engagera riskkunder på nytt med nya förutsättningar och säkra deras långsiktiga engagemang. Samma analysdrivna synsätt skapar intelligenta kors- och merförsäljningsstrategier som bygger kundvärde och förlänger kundens livscykel.


Minska kostnaderna – öka värdet

Genom att skapa kundresor i omnikanaler säkerställer vi att kontakterna slutförs i rätt kanaler, både i traditionella och digitala, för att balansera kostnader, värde och kundinsatser. Vi kommer att använda grundorsaksanalyser och kravhantering för att minska antalet kontakter som inte passar dina kunder och som skapar onödiga kostnader för ditt företag.


Utnyttja den digitala närvaron

Vår omnikanals-strategi förstärks av personal som är engagerade i att utveckla effektiva kundresor på nätet och via sociala kanaler. Med specialistteam för att avlyssna sociala medier och skapa digitala kundresor hjälper vi dig att utforska potentialen i digitala kanaler för att ge kunderna större valmöjligheter och bättre tillgång till dina tjänster.


Använda omnikanals-teknik

Vi vill erbjuda tillgång till tekniker som ligger i framkanten. Genom partnerskap och förvärv bygger vi en portfölj av spjutspetslösningar som kan komplettera, stärka eller ersätta befintliga system för att snabba på din utveckling mot kundengagemang via omnikanaler.


Relaterade områden

Business process and customer experience outsourcing

Kontakta oss

Nyheter och insikter

×

Webhelp Cookies Preference Centre

Strictly Necessary Cookies
The website requires the use of cookies for essential functional requirements and these are outlined in the terms and conditions.

Enhanced Functional Cookies
Some features of this website use services provided by third parties websites. These features use cookies to implement their services on this website and may collect data about your visit to help them optimize their functionality. The Webhelp terms and conditions outlines the cookies used by these services.

We have links to social networking such as Twitter, Facebook and LinkedIn.
These websites are third party sites. We do not place cookies on their behalf, and do not have control over the way they collect or use your data.
We encourage you to read more about their policies:
Twitter
LinkedIn
Facebook