Close

Choose a country

StorbritannienEnglish
SydafrikaEnglish
IndienEnglish
InternationelltEnglish

Sandrine Asseraf

Sandrine Asseraf

Group Managing Director - Legal & Compliance - People & Business Development​

Sandrine Asseraf började på Webhelp i oktober 2015 som Group General Counsel. Hon ansvarar för rådgivning till Webhelps företagsgrupp gällande juridiska frågor, särskilt företagsfrågor, fusioner och förvärv, kommersiella ärenden samt efterlevnadsaspekter. Innan hon började på Webhelp var Sandrine chef för den juridiska affärsavdelningen på La Banque Postale och hanterade frågor om leverantörskontrakt, ip och it, konkurrens samt fusioner och förvärv. Dessförinnan ansvarade Sandrine för den juridiska avdelningen för fusioner och förvärv och bolagsfinans inom Capgeminigruppen. Sandrine är en utbildad advokat och arbetade under åtta år för Willkie Farr & Gallagher i Paris och New York. Hon har en Magistère de Juriste d’Affaires – DJCE och blev upptagen i advokatsamfundet i Paris i januari 2002.

News & Insights

Webhelp Payment Services
Solution Designer
Service Provider
Technology Enabler
×

Webhelp Cookies Preference Centre

Strictly Necessary Cookies
The website requires the use of cookies for essential functional requirements and these are outlined in the terms and conditions.

Enhanced Functional Cookies
Some features of this website use services provided by third parties websites. These features use cookies to implement their services on this website and may collect data about your visit to help them optimize their functionality. The Webhelp terms and conditions outlines the cookies used by these services.

We have links to social networking such as Twitter, Facebook and LinkedIn.
These websites are third party sites. We do not place cookies on their behalf, and do not have control over the way they collect or use your data.
We encourage you to read more about their policies:
Twitter
LinkedIn
Facebook