Close

Choose a country

StorbritannienEnglish
SydafrikaEnglish
IndienEnglish
InternationelltEnglish

Socialt ansvar

Webhelp arbetar med ett stort socialt ansvar och vår beslutsamhet att göra affärer på ett etiskt, rättvist och upplyst sätt utmanar oss att vara bättre för vår personal och våra samhällen.

Rättigheter och mångfald

Webhelp brinner för att upprätthålla mänskliga rättigheter och främja mångfald. Vi samarbetar med lokala myndigheter kring frågor som påverkar utsatta grupper och erbjuder konsekvent anställnings- och utbildningsmöjligheter. Vi arbetar med den brittiska regeringens "Access to Work"-programför att säkerställa att våra arbetsmiljöer är tillgängliga och gör det möjligt för personer med handikapp att kunna få en framgångsrik karriär hos Webhelp.

Respektera vårt team

Vi erbjuder positiva arbetsförutsättningar och en trevlig och modern arbetsmiljö. Vårt engagemang för hälsa och säkerhet har konsekvent varit starkt sedan företaget startades och vi strävar kontinuerligt efter att förbättra miljön i takt med ändrande standarder. Webhelp lägger också stor vikt vid att erbjuda sociala förmåner och vid att respektera kulturen i våra unika samhällen. Klicka här för att läsa vår hälso- och säkerhetspolicy

Vår miljö

Webhelps strävan att främja ett ökat miljöansvar och mildra effekterna av klimatförändring har lett till en rad framgångsrika initiativ. Vi investerar i energi- och vatteneffektiva teknologier i syfte att öka hållbarheten och minska vår miljöpåverkan. Hittills har vi lyckats: både CO2-utsläppen och vattenförbrukningen har minskat trots att företaget har vuxit. Vårt framgångsrika miljöarbete har inkluderat uppgraderingar och kontrolljusteringar av våra värme-, ventilations- och kylsystem (HVAC), stora LED-projekt och installation av energisparprogram i datorer. Klicka här för att läsa vår miljöpolicy ochhär för att läsa vår energipolicy.

Anti-korruption

Vår personal är utbildad för att känna igen tecken på utpressning, mutor och andra olagliga eller oetiska aktiviteter. Etiska företagspolicys, noggrann leverantörsutvärdering och avancerade programverktyg för kontroll och behandling av rekvisitioner har alla bidragit till Webhelps initiativ mot korruption.

Ta hand om klagomål och bekymmer

Vårt engagemang för att behandla kunderna väl är en del av vårt företags etiska ramverk och värdegrunder. Webhelp är auktoriserade och reglerade av ledande styrande organ på alla våra platser. I Storbritannien arbetar vi under överinseende av The Financial Conduct Autority (FCA). FCA kräver att företag som Webhelp: "tar vederbörlig hänsyn till sina kunders intressen och behandlar dem rättvist." För att korrekt och till fullo betjäna varje kund vidtar vi följande åtgärder på ett konsekvent sätt:
  • Investerar i att utbilda vår personal, som visar lojalitet, stabilitet, kompetens och ett engagemang för rättvisa och kundvård.
  • Använder de senaste inspelningsverktygen i alla kommunikationskanaler. Det här gör det möjligt för oss att noggrant övervaka kundkontakter och säkerställa en konsekvent efterlevnad av regler och kvalitet.
  • Teckna omfattande servicenivåavtal med våra kunder som anger att vi ska möta den individuella servicestandarden som krävs för deras kunder.
  • Bibehålla en företagskultur som fokuserar på skapande av optimala kundupplevelser till gagn för både våra kunder och våra uppdragsgivare.
Vi använder ett antal interna processer för att säkerställa att våra höga standarder bibehålls:
  • Regelbundna skriftliga bedömningar av individuella prestationer.
  • Ett månatligt övervakningsprogram kallat "Behandla kunderna rättvist" som omfattar mätning vid viktiga kundberöringspunkter
  • Både interna och externa granskningar.
  • Kundnöjdhetsundersökning efter varje kontakt
 

Klagomålsförfarande

I enlighet med dess styrande organ och ackrediteringar, uppfyller Webhelp OFT:s riktlinjer och de finansiella ombudsmännens bestämmelser för att se till att alla kunder har ett detaljerat tillvägagångssätt att registrera klagomål och ta emot snabb och koncis feedback. Klicka här om du vill läsa vårt tillvägagångssätt för klagomålshantering i Storbritannien.

Business process and customer experience outsourcing

Kontakta oss

Nyheter och insikter

×

Webhelp Cookies Preference Centre

Strictly Necessary Cookies
The website requires the use of cookies for essential functional requirements and these are outlined in the terms and conditions.

Enhanced Functional Cookies
Some features of this website use services provided by third parties websites. These features use cookies to implement their services on this website and may collect data about your visit to help them optimize their functionality. The Webhelp terms and conditions outlines the cookies used by these services.

We have links to social networking such as Twitter, Facebook and LinkedIn.
These websites are third party sites. We do not place cookies on their behalf, and do not have control over the way they collect or use your data.
We encourage you to read more about their policies:
Twitter
LinkedIn
Facebook