Close

Choose a country

StorbritannienEnglish
SydafrikaEnglish
IndienEnglish
InternationelltEnglish

Kostnadsminskning

Låga kostnader – inga kompromisser

Vi kommer att ta bort kostnader från din verksamhet utan att äventyra den kundupplevelse du levererar eller det affärsvärde som den skapar. Vårt första steg kommer att vara att skapa nya produktiva, effektiva och resultatgenererande sätt att interagera med kunder. I serviceverksamheter handlar det om att snabbt lösa problem vid första kontakten. Inom försäljning betyder det att prioritera uppmärksamheten på de kunder som troligtvis är mest köpbenägna. Vårt andra steg kommer att vara att leverera dessa interaktioner genom de lämpligaste kanalerna från debästa platserna med en slimmad, motiverad och passionerad arbetskraft. Eftersom ett bra finansiellt resultat balanserar kostnader och intäkter, kommer vi aldrig föreslå någon kostnadshanterings- insats som äventyrar intäkter eller kundrelationer. Dessutom kommer vi att stödja vårt resultatlöfte genom att sätta vår ersättning i relation till det affärsvärde vi levererar.

Interaktioner

Hantera efterfrågan

Vi använder analyser för att identifiera onödiga kundkontakter som skapar kostnader utan värde och gör dina kunder frustrerade. Vi kommer att ta bort dem genom att introducera processförändringar i vår eller din organisation som förhindrar att kundproblem skapas. Och vi kommer att använda digitala kanaler eller intelligenta talsvarssystem för att ge proaktiv information som besvarar frågorna innan de ställs.

Förfina interaktioner

Analyser är också startpunkten för att förfina kundupplevelsen. Vi kommer att designa interaktioner som löser problem eller snabbt genomför transaktioner, med minimal ansträngning för dina kunder och minimala kostnader för dig.

Leva livscykeln

Istället för att titta på isolerade interaktioner föredrar vi att se över hela kundens livscykel. På det här sättet kan vi introducera förändringar vid en relations början vilket gör dem enklare att hantera efterhand som de utvecklas. Våra proaktiva uppstartsprogram har till exempel bevisligen kunnat minska framtida kontakter och etablera en stadig grund för en lång kundrelation och hög spendering.

Maximera försäljningen

Vi ger lika mycket uppmärksamhet åt försäljningskostnader som intäktsgenerering. Vi använder avancerad datamodellering och förutsägbara analyserför att inrikta oss på försäljningsmöjligheter med hög intäktspotential och köpbenägenhet. Det innebär att vi genomför fler försäljningar till högre värde och lägre kostnader.

Infrastruktur

Rightshoring

Vi har byggt ett omfattande nätverk av lågkostnadsländer. Men inte ens här drivs våra beslut enbart av kostnader. Offshore-länder är alltid billigare på pappret, men de ger bara avkastning på investeringen om de tillför värde. Vi mäter vår offshore-prestation genom andelen “kompatibla” interaktioner som vi levererar – interaktioner som uppfyller våra kunders mål för kundupplevelse, intäktsgenerering och produktivitet. Kompatibla interaktioner är i många av våra kontrakt det enda våra uppdragsgivare betalar för. Vi tycker det är rättvist. Om en kontakt inte skapar värde, varför ska du då betala?

Omnikanal

Vi vet alla att digitala kanaler fungerar till en bråkdel av kostnaden för telefoni. Använd vår kompletta kanalportfölj för att matcha lämpliga kanaler med lämpliga uppgifter. Vi kommer att automatisera enkla processer där det är möjligt, och spara mänsklig kontakt till de tillfällen då kunden behöver det mest eller där det tillför mest värde. Vi skiljer oss verkligen från mängden genom vår förmåga att verka i alla kanaler. Vi använder integrerad teknik och kundresedesign för att se till att kunderna får en konsekvent sammanlänkad upplevelse hur de än tar kontakt och även när de växlar kanaler.

  • Fallstudie

    Framgång genom service för en ledande kontorsvaruleverantör.

    En ledande leverantör av kontorsmaterial använder en rightshoring-metod med anläggningar i Yttre Hebriderna och i Sydafrika för att parallellt erbjuda service och försäljning. Den sydafrikanska verksamheten ger 40 procent i besparing och matchar Storbritannien när det gäller NPS, kundnöjdhet och försäljningssiffror.

  • Fallstudie

    Groupon

    Näthandelsplatsen Groupon har minskat verksamhetskostnaderna med 50 procent genom att outsourca webbplats- och leverantörshantering för sina affärsresor inom EMEA till Webhelp. Flera landsspecifika interna verksamheter byttes ut mot en enda nearshore-verksamhet vilket minskade inkonsekvenser och dubbelarbete.


Relaterade områden

Dina behov
Våra tjänster
Branscher

BUSINESS PROCESS OCH CUSTOMER EXPERIENCE OUTSOURCING

Kontakta oss

Nyheter och insikter

Rekommenderat för dig
×

Webhelp Cookies Preference Centre

Strictly Necessary Cookies
The website requires the use of cookies for essential functional requirements and these are outlined in the terms and conditions.

Enhanced Functional Cookies
Some features of this website use services provided by third parties websites. These features use cookies to implement their services on this website and may collect data about your visit to help them optimize their functionality. The Webhelp terms and conditions outlines the cookies used by these services.

We have links to social networking such as Twitter, Facebook and LinkedIn.
These websites are third party sites. We do not place cookies on their behalf, and do not have control over the way they collect or use your data.
We encourage you to read more about their policies:
Twitter
LinkedIn
Facebook