Close

Choose a country

StorbritannienEnglish
SydafrikaEnglish
IndienEnglish
InternationelltEnglish

Intäktsökning


Försäljningens vetenskap

Försäljning är för viktigt för att bara förlita sig på tur eller ens på rena ansträngningar. Därför har vi ett förhållningssätt som är både vetenskapligt och noggrant. Det är baserat på att vi vet vad vi ska erbjuda varje potentiell kund och förstärks av vår förmåga att förutse vem som kommer att köpa. Det innebär att varje försäljningsförslag vi lämnar är relevant för kunden, respekterar deras tid och har en kvantifierbar intäktsgenererande potential. Relevant: Vi identifierar rätt erbjudande för varje kund och avgör rätt tidpunkt att lämna det för maximal effekt. Respektfull: Vår ersättning och vår personals bonusar kräver att vi uppnår exceptionell kvalitet, rigorösa efterlevnadsresultat och försäljningsframgångar. Intäktsgenererande: Vi fokuserar på ökade intäkter per försäljning och fler försäljningar per kontakt för att öka dina intäkter och minska dina kostnader. Varför lita på turen? Med specialisering på B2B och B2C-miljöer, expertkunskap i alla försäljningskanaler, inklusive försäljning via kundtjänst, och en  tjänsteportfölj som sträcker sig över hela kundens livscykel kan Webhelp hjälpa dig vinna nya kunder, behålla dem och öka deras värde.

Med respekt för dina kunder

Vi slösar aldrig bort dina kunders tid (eller dina pengar) genom att skapa irrelevanta erbjudanden. Vi använder förutsägande analyser och smarta försäljningstekniker för att lämna rätt erbjudande vid rätt tidpunkt till kunden med den största intäktspotentialen och högsta köpviljan. I den utgående försäljningen kopplar vi samman vår analysmotor med vår uppringare för att schemalägga varje samtal till den advisor som är bäst lämpad vid bästa möjliga tidpunkt. Deras dator innehåller allt de behöver för att lyckas med försäljningen: från detaljerade kundprofiler till riktade försäljningsrekommendationer och konkurrentanalyser för att hantera invändningar. Liknande nästa-bästa-åtgärdsstrategier används i kors-och merförsäljning och i servicemiljöer för att säkerställa att ingen försäljningsmöjlighet går förlorad.

Med respekt för din verksamhet

Vi värderar våra försäljningsresultat efter två nyckelkriterier: försäljning per kontakt och vinst per försäljning. Varje potentiell kund tilldelas en värdeindikeringspoäng: en guide till den intäktspotential de representerar baserat på deras kontakttillgänglighet, köpbenägenhet, beräknat anskaffningsvärde och förväntad försäljningskostnad. Det här driver våra försäljningsstrategier och fokuserar våra insatser på de av dina områden som har störst möjlighet att ge höga intäkter till låga kostnader. Oavsett om du arbetar inom B2C eller B2B har vi dedikerad expertis för att matcha dina försäljnings- och kontohanteringsmodeller. Vi kommer inte bara hjälpa dig att skapa försäljning, vi kommer även att hjälpa dig bibehålla långvariga kundrelationer och kostnadseffektivt öka deras värde. Till exempel inom B2B använder vår specialistverksamhet Webhelp Enterprise Sales Solutions sig av flerspråkiga team av försäljningsspecialister för att utöka den internationella täckningen till en bråkdel av kostnaden för traditionell fältförsäljning.

Med respekt för dina data

Oavsett om vi hämtar data från dig eller köper den för din räkning, ringer vi inte bara upp och hoppas på det bästa. Vi kommer att förbättra den genom att lägga till våra kunskaper om socioekonomisk status, personlig inköpshistorik, aktivitet inom din sektor och önskad kontakttid för varje kontakt. Sedan ser vi till att den uppdateras med insikter vi får från varje efterföljande interaktion. Efterhand möjliggör detta att vår prognosmodell utvecklas så att vi kan besvara de två stora frågorna i varje säljkampanj: “vilket erbjudande ska jag lämna till kunden i nästa steg?” och “jag har det här erbjudandet, vilka kunder kommer troligast att lockas av det?”

Med respekt för tillsynsmyndigheter

Vi arbetar inom strikt reglerade branscher som telekommunikation, finanstjänster och allmännyttiga företag. Så även om vår personal är positivt motiverade att sälja övervakas deras prestationer noggrant för att säkerställa efterlevnad och kvalitet. Inspelning av alla samtal är obligatoriskt för alla kampanjer och analyser genomförs i realtid för att identifiera efterlevnadsbrister. Automatiserad övervakning kompletteras av manuell granskning och coachning för att upprätthålla kvaliteten. Vår ersättning är kopplad till försäljningsresultat, men är beroende av vår efterlevnad och våra kvalitetsresultat. I korthet förväntar vi oss inte att få betalt för kontakter som inte uppnår våra krävande standarder.

  • Fallstudie

    Framgång genom service för en ledande kontorsvaruleverantör.

    Ett analysdrivet förhållningssätt till försäljning och kontohantering har hjälpt den här ledande leverantören av kontorstillbehör att bibehålla marginaler och marknadsandelar på en konkurrenskraftig marknad. Webhelp har ökat varje försäljnings värde med 7 procent och merförsäljning via kundtjänsten med 50 procent.

  • Fallstudie

    First Utility

    Arbetet som utförs av Webhelps insiktsteam med hjälp av Discovery Lab gör att våra kunder kan öka sin finansiella vinst genom positiva förändringar som inte kostar för mycket. Höjda kvalitetskriterier gjorde att det här allmännyttiga företaget kunde dra fördel av ökad kundtillfredsställelse.


Relaterade områden

Dina behov
Våra tjänster
Branscher

BUSINESS PROCESS OCH CUSTOMER EXPERIENCE OUTSOURCING

Kontakta oss

Nyheter och insikter

Rekommenderat för dig
×

Webhelp Cookies Preference Centre

Strictly Necessary Cookies
The website requires the use of cookies for essential functional requirements and these are outlined in the terms and conditions.

Enhanced Functional Cookies
Some features of this website use services provided by third parties websites. These features use cookies to implement their services on this website and may collect data about your visit to help them optimize their functionality. The Webhelp terms and conditions outlines the cookies used by these services.

We have links to social networking such as Twitter, Facebook and LinkedIn.
These websites are third party sites. We do not place cookies on their behalf, and do not have control over the way they collect or use your data.
We encourage you to read more about their policies:
Twitter
LinkedIn
Facebook