Zamknij

Wybierz kraj

Zjednoczone KrólestwoEnglish
Republika Południowej AfrykiEnglish
IndieEnglish
Wersja międzynarodowaEnglish

Wrażenia klienta i usługi centrum kontaktowego

Zobowiązanie Webhelp do transformacji i poprawy skuteczności poprzez efektywną obsługę klienta oznacza, że kładziemy większy nacisk na wyniki biznesowe niż wskaźniki operacyjne, wychodząc daleko poza tradycyjne usługi centrum kontaktowego. Kształtowanie optymalnych wrażeń klienta wymaga skrupulatnego i naukowego podejścia, a efekty są zdefiniowane wcześniej.

Dla nas najbardziej liczy się to, co jest najbardziej istotne dla Państwa: obniżenie kosztów, wzrost przychodów, budowanie poparcia oraz wyjątkowe wrażenia klienta, które stanowią samo sedno propozycji BPO.

Rozwiązania z zakresu obsługi klienta

Poszerzenie możliwości

Poza obsługą licznych kampanii sprzedażowych naszych klientów specjalizujemy się także w maksymalizacji potencjału sprzedażowego naszych połączeń serwisowych.

Tworzenie ścieżek zachowań klienta

Każdy kontakt z klientem jest elementem ścieżki, która może przeciąć kilka kanałów sprzedaży. Z tego powodu rozwinęliśmy nasze umiejętności obsługi klienta we wszystkich kanałach — cyfrowym, społecznościowym i głosowym.

Budowanie poparcia

Dzięki kontaktowaniu się z klientami po każdej interakcji otrzymujemy prawdziwy wskaźnik tego, jak budowane lub niszczone jest poparcie dla firmy. Wykorzystanie danych (w tym analitycznych) pozwala nam zaoferować naprawdę spersonalizowaną usługę, zwiększając lojalność i zadowolenie klienta.

Obrócenie trudności w przyjemność

Położenie nacisku na ścieżki zachowań klienta i personalizację pozwala nam sprawić, że trudne rozmowy stają się przyjemne. Firma Webhelp przekształciła zespół ds. windykacji pewnego klienta w jego najwyżej oceniany dział pod kątem poparcia ze strony klientów.

Zarządzanie popytem

Każdy kontakt powinien kosztować Państwa firmę mniej niż przychód, który generuje. A nie każdy kontakt ma wartość dla naszych klientów lub ich klientów. Wykorzystywanie danych (w tym analitycznych) pozwala nam efektywnie zarządzać popytem w poszczególnych kanałach i określać, które potrzeby klienta są najlepiej obsługiwane w danym kanale.

Analiza skuteczności

Nasza zdolność dla projektowania i doskonalenia ścieżek zachowań klienta wynika z zastosowania danych analitycznych. Stworzyliśmy zespół ekspertów, którzy przekształcają te dane na praktyczne informacje.

Ułatwianie

Poza badaniem opinii klientów nasze wyrafinowane podejście do oceny nakładu pracy klienta pozwala przeanalizować faktyczny przebieg interakcji i ścieżek zachowań, aby określić przeszkody, miejsca niepowodzeń i możliwości poprawy.

Rozwój technologii

Dostosowanie do nowych sposobów komunikacji z klientami jest niezwykle istotna dla osiągnięcia sukcesu i zapewnienia zadowolenia klienta. Jako siła napędowa w dziedzinie technologii stoimy na czele rozwoju technologii cyfrowych.

Pozostawanie w kontakcie

Łatwo założyć, że technologia mobilna to tylko telefon komórkowy, jednak wiemy, że tak nie jest. Aplikacje mobilne, wiadomości tekstowe i komunikatory, a także portale społecznościowe pozwalają nam obsługiwać Państwa klientów łatwiej niż kiedykolwiek wcześniej.

Badanie nowych kanałów

Firmy, które nie wykorzystują mediów społecznościowych, tracą doskonałą okazję do kontaktowania się z klientami. Naszym zdaniem takiej szansy nie wolno zmarnować, dlatego szkolimy naszych pracowników, by jak najlepiej wykorzystać portale społecznościowe.

Dokonywanie właściwych wyborów

Nasza wiedza z zakresu doboru właściwych partnerów pozwala nam znajdować tych najlepszych do reprezentowania Państwa firmy w lokalizacjach o niskich kosztach. Dzięki lokalizacjom rozsianym po całym świecie umożliwiamy wielu naszym partnerom prowadzenie działalności w regionach, w których można ograniczyć koszty bez uszczerbku dla jakości.Sales
In addition to handling numerous sales campaigns for our clients, we also specialise in maximising sales potential from our service calls.
Service
Every customer interaction is part of a journey that may cross several channels before reaching a conclusion. For that reason, we’ve developed our customer management skills across all channels – digital and social as well as voice.
Retentions
By contacting customers after every interaction, we obtain a true measure of how advocacy is being built or destroyed. Our use of data and analytics allows us to offer a truly personalised service, improving customer loyalty and satisfaction.
Collections
By focusing on customer journeys and personalisation, we transform difficult conversations into delightful ones. Webhelp turned one client’s Collections team into their highest-rated department for customer advocacy.
Multichannel
Companies that don’t communicate over social media are losing out on a prime opportunity to engage with their customers. We consider that opportunity too good to miss, and train our people to make the most of social platforms.
Omni-channel
Adapting to new ways of communicating with customers is crucial if you want to succeed and drive customer satisfaction. As part of our role as a technology enabler, we stay at the forefront of digital development.
Insight
Our ability to design and perfect customer journeys is fuelled by our use of analytics. We’ve created a team of expert analysts who transform that data into actionable insight.
Language Hubs & Location Strategy
Our expertise in bestshoring enables us to find the best talent to represent your business in locations that keep costs low. With locations all over the world, we empower many of our partners to operate in areas that reduce cost without compromising on quality.


Contact the Webhelp

Wrażenia klienta i usługi centrum kontaktowego Zespół

Kontakt
Kontakt

Warschau

Webhelp Poland Sp. z o. o.
ul. Taneczna 30
02-829 Warszawa
Poland
+48 (22) 345 55 55

Informacje i analizy

Polecane
Service Provider
Solution Designer
Technology Enabler
×

Webhelp Cookies Preference Centre

Strictly Necessary Cookies
The website requires the use of cookies for essential functional requirements and these are outlined in the terms and conditions.

Enhanced Functional Cookies
Some features of this website use services provided by third parties websites. These features use cookies to implement their services on this website and may collect data about your visit to help them optimize their functionality. The Webhelp terms and contitions outlines the cookies used by these services.”

We have links to social networking such as Twitter, Facebook and LinkedIn.
These websites are third party sites. We do not place cookies on their behalf, and do not have control over the way they collect or use your data.
We encourage you to read more about their policies:
Twitter
LinkedIn
Facebook