Zamknij

Wybierz kraj

Zjednoczone KrólestwoEnglish
Republika Południowej AfrykiEnglish
IndieEnglish
Wersja międzynarodowaEnglish

Usługi finansowe

Spełnianie wymogów. Przekonanie. Wyprzedzenie konkurencji.

W dzisiejszych czasach sektor usług finansowych musi zmierzyć się z rygorystycznymi wymogami w zakresie zgodności z przepisami, których celem jest zapewnienie rzetelności i uczciwych transakcji. Wyzwaniem dla Państwa firmy jest spełnienie wymogów organów regulacyjnych przy jednoczesnym zapewnieniu wrażeń klienta w sposób wzbudzający jego zaangażowanie, niewymagający zbytniego wysiłku oraz atrakcyjny względem konkurencji. W osiągnięciu tego celu pomóc może Państwu firma Webhelp dzięki swojej fachowej wiedzy i doświadczeniu w zakresie zapewniania zgodności z przepisami, projektowania wrażeń klienta oraz wielokanałowego zarządzania klientami. Dzięki podejściu zorientowanemu na strategiczne partnerstwo możemy pomóc Państwu w osiągnięciu większej niż kiedykolwiek przewagi nad konkurencją przy jednoczesnym zachowaniu zgodności z przepisami.

Najlepszy wybór dla dostawców usług finansowych

Nasze operacje w zakresie usług finansowych spełniają najwyższe standardy regulacyjne. Są one w pełni zgodne ze standardami PCI oraz z wymogami lokalnych i europejskich organów regulacyjnych na każdym rynku, na jakim prowadzimy działalność.


Banque Accord
CSF

Wrażenia klienta zapewniające dodatkową wartość biznesową

Zrównoważenie wrażenia klienta i zgodności w celu zdobycia serca, umysłu i udziału w wydatkach klienta na dane produkty.

Zdobywanie klientów i utrzymywanie ich dzięki wysoce skutecznym kampaniom sprzedażowym i proaktywnym programom retencyjnym.

Zapewnianie wartości Państwa organizacji poprzez ograniczenie zbędnych kontaktów z klientami, które napędzają koszty, nie przynosząc żadnej wartości.

Wykorzystywanie cyfrowej pozycji Państwa marki w celu zintensyfikowania wrażenia klienta

Zrównoważenie wrażenia klienta względem zgodności

Niezależnie od tego, czy nasze działania skupiają się na zapewnianiu obsługi, zabezpieczaniu sprzedaży czy też ochronie przyszłych transakcji poprzez utrzymywanie klientów, swoją skuteczność oceniamy na podstawie wkładu w realizację celów finansowych Państwa firmy, dbając zarazem o zapewnianie wrażeń klienta, które budują zaufanie i lojalność wobec marki. Jednocześnie nasz zespół ds. zgodności stosuje rygorystyczny system wymagany w celu pomyślnego przejścia najbardziej restrykcyjnych kontroli i audytów zarządzanych przez organy regulacyjne, jakim podlega Państwa firma. Do każdego klienta z branży usług finansowych oddelegowujemy specjalny zespół ds. zgodności z przepisami, który bezpośrednio podlega naszej międzybranżowej funkcji ds. zgodności z przepisami. Choć działania tych zespołów skupiają się na obszarze operacyjnym, są one jednak od niego niezależne i mają upoważnienie do kwestionowania decyzji operacyjnych oraz dbania o to, by cele biznesowe Państwa firmy były zawsze odpowiednio zrównoważone względem obowiązujących ją wymogów w zakresie zgodności z przepisami.

Zdobywanie klientów i utrzymywanie ich

Niedawno wprowadzone przepisy ograniczyły swobodę stosowania środków i metod pobudzania sprzedaży w sektorze usług finansowych. Nasza unikatowa struktura środków stymulujących sprzedaż to połączenie faktycznego sukcesu sprzedażowego z wynikami w obszarze wrażeń klienta i zgodności, które zapewniają ochronę klienta. Dzięki temu pobudzamy ponadprzeciętny wzrost wyników sprzedaży przy pełnej akceptacji ze strony organów regulacyjnych.


W programach retencyjnych stosujemy analizę behawioralną, by przewidywać zachowania klientów oraz ich skłonność do migracji. Dzięki temu jesteśmy w stanie tworzyć proaktywne programy retencyjne, które pomagają Państwu w ponownym angażowaniu zagrożonych klientów na podstawie nowych przesłanek oraz zapewnianiu długoterminowej relacji z nimi i ich zaangażowania. Identyczne podejście analityczne wykorzystujemy do tworzenia inteligentnych strategii sprzedaży produktów pokrewnych lub droższych, które budują wartość klienta i wydłużają czas trwania relacji.Ograniczanie kosztów — zwiększanie wartości

Za pomocą wielokanałowej struktury ścieżki zachowań klienta będziemy dbać o skuteczne nawiązywanie i finalizowanie kontaktów w ramach odpowiednich kanałów — tradycyjnych i cyfrowych — równoważąc koszty, wartość oraz wysiłek po stronie klienta. Będziemy wykorzystywać dane z analiz źródeł problemów oraz zarządzanie popytem w celu ograniczenia kontaktów, które są kłopotliwe dla klientów Państwa firmy oraz niepotrzebnie zwiększają koszt prowadzenia działalności.


Wykorzystywanie cyfrowej obecności

Nasze wielokanałowe podejście wzbogacają zespoły specjalizujące się w projektowaniu efektywnych ścieżek zachowań klientów w kanałach internetowych i społecznościowych. Dzięki specjalistycznym zespołom ds. monitorowania mediów społecznościowych i projektowania ścieżek zachowań klienta internetowego pomożemy Państwu wykorzystać potencjał kanałów cyfrowych w celu poszerzenia wyboru dla klientów i poprawienia dostępności Państwa usług dla klientów.


OUTSOURCING PROCESÓW BIZNESOWYCH I KSZTAŁTOWANIE WRAŻEŃ KLIENTÓW

Skontaktuj się z nami

Informacje i analizy

Polecane
Service Provider
Solution Designer
Technology Enabler
×

Webhelp Cookies Preference Centre

Strictly Necessary Cookies
The website requires the use of cookies for essential functional requirements and these are outlined in the terms and conditions.

Enhanced Functional Cookies
Some features of this website use services provided by third parties websites. These features use cookies to implement their services on this website and may collect data about your visit to help them optimize their functionality. The Webhelp terms and contitions outlines the cookies used by these services.”

We have links to social networking such as Twitter, Facebook and LinkedIn.
These websites are third party sites. We do not place cookies on their behalf, and do not have control over the way they collect or use your data.
We encourage you to read more about their policies:
Twitter
LinkedIn
Facebook