Zamknij

Wybierz kraj

Zjednoczone KrólestwoEnglish
Republika Południowej AfrykiEnglish
IndieEnglish
Wersja międzynarodowaEnglish

Zmniejszenie kosztów

Niskie koszty — bez kompromisów

Pomożemy Państwu obniżyć koszty prowadzenia działalności przy zachowaniu najwyższego poziomu obsługi klientów oraz wartości biznesowej Państwa firmy.

Pierwszym krokiem będzie wdrożenie nowych metod interakcji z klientami — wydajnych, efektywnych i przynoszących oczekiwane rezultaty. W branży usługowej oznacza to sprawne rozwiązywanie problemów już przy pierwszym kontakcie. W branży handlowej — skupienie się na klientach, w przypadku których prawdopodobieństwo zawarcia transakcji jest największe.

Drugim etapem będzie stworzenie możliwości zaistnienia tych interakcji za pośrednictwem najbardziej odpowiednich kanałów i w najkorzystniejszych lokalizacjach dzięki skutecznym, zmotywowanym i oddanym pracownikom.

Wiemy, że uzyskanie dobrych wyników finansowych wymaga zapewnienia odpowiedniego stosunku kosztów i dochodów, dlatego nigdy nie zaproponujemy takich działań obniżających koszty, które mogłyby stanowić zagrożenie dla dochodów czy relacji z klientami. Co więcej, w ramach gwarancji skuteczności oferowanych rozwiązań uzależniamy swoje wynagrodzenie od zapewnianej przez nas wartości biznesowej.

Interakcje

Zarządzanie popytem

Za pomocą narzędzi analitycznych identyfikujemy zbędne punkty kontaktu z klientami, które zwiększają koszty, nie wnosząc żadnej wartości i będąc przyczyną frustracji klientów. Eliminujemy je poprzez wprowadzenie zmian w procesach stosowanych w naszej organizacji lub w Państwa firmie, tak aby zapobiec problemom zgłaszanym przez klientów. Za pomocą kanałów cyfrowych lub inteligentnych systemów głosowych przekazujemy informacje zawierające odpowiedzi na pytania, zanim jeszcze zostaną zadane.

Poprawa interakcji

Użycie narzędzi analitycznych jest również pierwszym krokiem do poprawy jakości obsługi klientów. Procesy interakcji projektujemy tak, aby umożliwiały szybkie rozwiązywanie problemów lub finalizowanie transakcji przy minimalnym wysiłku ze strony klienta i minimalnych kosztach dla Państwa firmy.

Uwzględnienie cyklu życia

Zamiast analizować pojedyncze interakcje, wolimy zarządzać nimi z uwzględnieniem cyklu życia klienta. Dzięki temu możemy wprowadzać zmiany na etapie nawiązywania relacji, co ułatwia zarządzanie nimi w miarę rozwoju. Na przykład nasze proaktywne programy wdrażania pracowników pozwalają — co zostało potwierdzone — zmniejszyć liczbę kolejnych kontaktów oraz stworzyć solidne podstawy do długoterminowego zatrudnienia i zawierania transakcji o dużej wartości.

Maksymalizacja sprzedaży

Koszt sprzedaży jest dla nas elementem równie istotnym jak generowanie dochodu. Za pomocą zaawansowanych mechanizmów modelowania danych i analizy predykcyjnej określamy obszary sprzedaży, w których potencjał dochodowy i skłonność do dokonania zakupu są najwyższe. Przekłada się to na większą liczbę transakcji o wyższej wartości przy mniejszym koszcie.

Infrastruktura

Właściwa lokalizacja

Dysponujemy rozbudowaną siecią niskokosztowych lokalizacji. Jednakże nawet w tej kwestii koszt nie jest dla nas jedynym kryterium podejmowania decyzji. Zagraniczne lokalizacje w teorii zawsze są tańsze, jednak aby zapewniły zwrot z inwestycji, muszą nieść wartość dodaną. Wskaźnikiem skuteczności naszych lokalizacji zagranicznych jest odsetek interakcji spełniających wymogi naszych usługobiorców w zakresie jakości obsługi klientów, generowania dochodów oraz produktywności. Wiele naszych umów z klientami zawiera zapisy, zgodnie z którymi ponoszą oni koszt wyłącznie tych interakcji, które odpowiadają wymogom. Uważamy, że to uczciwe podejście. Jeśli interakcja nie wnosi żadnej wartości, dlaczego mieliby Państwo za nią płacić?

Zapraszamy do zapoznania się z dodatkowymi informacjami na temat oferowanych przez nas lokalizacji.

Wiele kanałów

Jak powszechnie wiadomo, koszty korzystania z kanałów cyfrowych stanowią zaledwie ułamek kosztów połączeń telefonicznych. Nasza kompleksowa oferta kanałów pozwala wybrać te, które najlepiej sprawdzą się w przypadku określonych zadań. W miarę możliwości automatyzujemy proste procesy, dzięki czemu kontakt z pracownikiem następuje w przypadku rzeczywistej potrzeby lub wówczas, gdy zapewnia największą wartość.

Elementem, który wyróżnia nas wśród konkurencji, jest zdolność obsługi wielu różnych kanałów. Dzięki zintegrowanym technologiom i mechanizmom projektowania ścieżek dla klientów zapewniamy im taki sam poziom obsługi bez względu na kanał kontaktu, a nawet w przypadku naprzemiennego korzystania z różnych kanałów.

OUTSOURCING PROCESÓW BIZNESOWYCH I KSZTAŁTOWANIE WRAŻEŃ KLIENTÓW

Skontaktuj się z nami

Informacje i analizy

Polecane
Service Provider
Solution Designer
Technology Enabler
×

Webhelp Cookies Preference Centre

Strictly Necessary Cookies
The website requires the use of cookies for essential functional requirements and these are outlined in the terms and conditions.

Enhanced Functional Cookies
Some features of this website use services provided by third parties websites. These features use cookies to implement their services on this website and may collect data about your visit to help them optimize their functionality. The Webhelp terms and contitions outlines the cookies used by these services.”

We have links to social networking such as Twitter, Facebook and LinkedIn.
These websites are third party sites. We do not place cookies on their behalf, and do not have control over the way they collect or use your data.
We encourage you to read more about their policies:
Twitter
LinkedIn
Facebook