Zamknij

Wybierz kraj

Zjednoczone KrólestwoEnglish
Republika Południowej AfrykiEnglish
IndieEnglish
Wersja międzynarodowaEnglish

Odpowiedzialność społeczna

Webhelp działa w oparciu o wysoki poziom społecznej odpowiedzialności. Zobowiązaliśmy się przestrzegać metodologii audytu SMETA, która dostarcza najlepszych wytycznych w zakresie praktyki oraz wyznacza rygorystyczne standardy w zakresie czterech filarów: standardy pracy, bezpieczeństwo i higiena pracy, dodatkowe elementy, w tym uprawnienia do pracy, środowisko oraz etyka biznesowa. Webhelp przeprowadza audyty SMETA w ramach ciągłego zaangażowania w nieustanne doskonalenie i etyczne działanie.

Prawa i różnorodność

Webhelp z zaangażowaniem wspiera prawa człowieka i promocję różnorodności. Współpracujemy z lokalnymi władzami w zakresie rozwiązywania problemów dotykających wrażliwe grupy społeczne i nieustannie oferujemy możliwości zatrudnienia oraz szkoleń.

Szacunek dla naszego zespołu

Oferujemy pozytywne warunki pracy oraz zapewniamy przyjemne i nowoczesne środowisko pracy. Od momentu powstania firmy konsekwentnie i mocno angażujemy się w przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Nieustannie dążymy do poprawy warunków zgodnie ze zmieniającymi się standardami. Webhelp kładzie też znaczny nacisk na ofertę świadczeń socjalnych oraz szanowanie kultury naszych wyjątkowych społeczności.

Nasze środowisko

Dążenie Webhelp do promowania wzrostu odpowiedzialności za środowisko i łagodzenia wpływu na zmiany klimatyczne doprowadziło do szeregu udanych inicjatyw. Środowisko naturalne pozostanie dla Webhelp wysokim priorytetem i z biegiem czasu nadal będziemy uaktualniać procesy i zasady zgodnie z potrzebami, aby upewnić się, że nasze działania mają minimalny wpływ na środowisko.

Przeciwdziałanie korupcji

Nasi pracownicy potrafią rozpoznawać oznaki wymuszenia, przekupstwa oraz inne bezprawne i nieetyczne praktyki. Etyczne zasady firmowe, staranna ocena dostawców oraz zaawansowane oprogramowanie do sprawdzania i przetwarzania zamówień wspierają antykorupcyjną inicjatywę Webhelp.

Opowiadanie na skargi i wątpliwości

Zobowiązanie się do dobrego traktowania klientów stanowi część naszej firmowej etyki i struktury wartości. Webhelp działa w oparciu o autoryzację i regulacje organów władzy we wszystkich lokalizacjach.

Procedura składania skarg

Jeśli chcą Państwo złożyć skargę w związku z jakimkolwiek aspektem usług Webhelp, prosimy o kontakt za pośrednictwem poniższego formularza.

Business process and customer experience outsourcing

Skontaktuj się z nami

Informacje i analizy

Service Provider
Solution Designer
Technology Enabler
×

Webhelp Cookies Preference Centre

Strictly Necessary Cookies
The website requires the use of cookies for essential functional requirements and these are outlined in the terms and conditions.

Enhanced Functional Cookies
Some features of this website use services provided by third parties websites. These features use cookies to implement their services on this website and may collect data about your visit to help them optimize their functionality. The Webhelp terms and contitions outlines the cookies used by these services.”

We have links to social networking such as Twitter, Facebook and LinkedIn.
These websites are third party sites. We do not place cookies on their behalf, and do not have control over the way they collect or use your data.
We encourage you to read more about their policies:
Twitter
LinkedIn
Facebook