Zamknij

Wybierz kraj

Zjednoczone KrólestwoEnglish
Republika Południowej AfrykiEnglish
IndieEnglish
Wersja międzynarodowaEnglish

Nasza technologia

Ekosystem technologiczny i infrastruktura Webhelp umożliwiają innym przedsiębiorstwom utrzymanie spójności operacyjnej we wszystkich regionach. Naszym celem jest osiąganie wysokich poziomów skuteczności przy stałym nacisku na wydajność, jakość oraz opracowywanie nowych rozwiązań.

Wsparcie bieżących operacji

Obszar IT firmy Webhelp jest zarządzany na szczeblu globalnym i składa się z ponad 250 inżynierów i techników we wszystkich obszarach specjalizacji. Ta część firmy bazuje na jednym centrum usług wspólnych, które zarządza operacjami IT i działaniami w zakresie opracowywania aplikacji. Nasze całodobowe centrum wsparcia i centrum obsługi sieci zapewniają ciągłość i niezawodność wszystkich operacji Webhelp.

Projektowanie i wdrażanie rozwiązań

Ekosystem informatyczny Webhelp łączy najnowsze i wiodące na rynku produkty z oprogramowaniem zamkniętym (prawnie zastrzeżonym). Narzędzia te są często projektowane w celu spełniania potrzeb naszych klientów, a dzięki wieloletniemu doświadczeniu dysponujemy teraz szeroką gamą gotowych rozwiązań.

Infrastruktura Webhelp IT obejmuje kilka centrów danych wewnętrznie połączonych ze sobą za pośrednictwem w pełni redundantnej sieci szerokiego obszaru. Jej operacje są ujęte w jedno skalowalne i wirtualne centrum kontaktowe. Dodatkowo dysponujemy unikatowym systemem informacyjnych połączonym ze środowiskiem BI, dzięki któremu możemy przygotowywać kompleksowe analizy oraz zapewniać spójne operacje we wszystkich regionach.

Środowisko aplikacji

Zaprojektowaliśmy nasze środowisko aplikacji w taki sposób, by zapewniało spójność i interaktywność na wszystkich platformach. Wybieramy tylko najlepsze oprogramowanie w swojej klasie i zatrudniamy utalentowanych ekspertów, by zagwarantować elastyczne i skuteczne działania w zakresie wewnętrznego wsparcia i konserwacji. Ponadto kładziemy duży nacisk na wysokiej klasy szkolenia dla użytkowników końcowych.

Wszystkie obszary firmy są objęte naszym środowiskiem aplikacji.

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo i zgodność z przepisami to bardzo ważne kwestie na wszystkich szczeblach Webhelp, czego dowodzą przyznane firmie certyfikaty PCI-DSS oraz ISO-27001. Celem zespołu ds. IT w Webhelp jest poprawa dostępności (aktualnie powyżej 99,9%) oraz zagwarantowanie ciągłości działalności biznesowej i integralności danych. Aby zapewnić osiągnięcie tych celów, bazujemy na trzech uzupełniających się filarach:

  • Zespół ds. ładu korporacyjnego, który zajmuje się nakreślaniem, realizowaniem i kontrolowaniem zasad dotyczących bezpieczeństwa i ochrony danych.
  • Całodobowe centrum obsługi bezpieczeństwa (Security Operation Centre, SOC), które zajmuje się monitorowaniem i ochroną systemów informacyjnych oraz dochodzeniami kryminalistycznymi.
  • Korespondenci prawni, którzy odpowiadają za monitorowanie i wdrażanie zasad w zakresie bezpieczeństwa i ochrony danych.

Naszym długofalowym celem jest dalsze zapewnianie tak samo wysokich wskaźników skuteczności i bezpieczeństwa w kontekście dynamicznego i nieustannego wzrostu międzynarodowego.

Contact the Webhelp

Nasza technologia Zespół

Kontakt
Kontakt

Paris

161 Rue de Courcelles
75017 Paris
France

Résultat Index égalité FH 2020 pour Webhelp Conseil : 50/100 et pour WAS : 94/100
+33 (0)1 44 40 33 40

Informacje i analizy

Service Provider
Solution Designer
Technology Enabler
×

Webhelp Cookies Preference Centre

Strictly Necessary Cookies
The website requires the use of cookies for essential functional requirements and these are outlined in the terms and conditions.

Enhanced Functional Cookies
Some features of this website use services provided by third parties websites. These features use cookies to implement their services on this website and may collect data about your visit to help them optimize their functionality. The Webhelp terms and contitions outlines the cookies used by these services.”

We have links to social networking such as Twitter, Facebook and LinkedIn.
These websites are third party sites. We do not place cookies on their behalf, and do not have control over the way they collect or use your data.
We encourage you to read more about their policies:
Twitter
LinkedIn
Facebook