Close

Choose a country

StorbritanniaEnglish
SørafrikaEnglish
IndiaEnglish
InternasjonaltEnglish
Den tsjekkiske republikkEnglish

Det å konstruere den ideelle kundeopplevelsen er en innviklet øvelse. Ved å utnytte data, analyser og optimert opplæring kan dere endre salgsarbeidet i bedriften totalt, noe som fører til betydelige økonomiske gevinster og forbedret ytelse både i salg og service. Våre strategier har gjort det mulig for minst én organisasjon å øke salget med over 100 % i løpet av en 12-måneders periode.

Innkommende salg

Webhelp arbeider spesielt med å maksimere salgspotensialet i service-oppringninger. Vi benytter analytikere og verktøy til å ta intelligente beslutninger for å hjelpe folkene våre å lage det salgstilbudet som passer best, basert på kundens profil. Siden våre rådgivere har ferdigheter innen to områder – opplært og insentivdrevet både som serviceleverandører og selgere – fokuserer de på best mulig service først, noe som gir dem både rett og mulighet til å forsøke seg på et salg. Ved å snu kundesamtaler til salgsmuligheter åpner vi tidligere uprøvde veier til inntektsvekst for din organisasjon.

Utgående salg

Vår tilnærming til få tak i nye kunder er både vitenskapelig og nøye. Den er basert på å vite hvilket tilbud man skal gi (og når) for hver enkelt potensiell kunde, og blir styrket av vår evne til å forutsi ikke bare hvem som kommer til å kjøpe i dag, men hvem som kommer til å kjøpe mest. Webhelps intelligente utadrettede salgstjeneste tar med nøyaktighet og forutsigbarhet i arbeidet med å skaffe nye kunder. Den benytter prediksjonsanalyser for å:

  • Anslå verdipotensialet for hver mulig ny kunde
  • Kontakte dem når de er mest mottagelige for å bli kontaktet
  • Presentere tilbudene de mest sannsynlig kommer til å slå til på
  • Fokusere oppmerksomheten vår der potensialet er størst

Webhelp bruker kraftig teknologi for å få maksimalt ut av arbeidet hos de helprofesjonelle salgsteamene vi setter inn. Oppringeren vår knyttes til analysemotoren vår for å sette opp riktig telefonsamtale til rett tid for hver rådgiver. Deretter presenterer vår Unified Agent Desktop (UAD) all informasjon de trenger for å ta salget hjem – fra detaljerte demografiske profiler til anbefalinger for individuelt neste-beste-tiltak.

Salg i digitale kanaler

Digitalt salg betyr at oppdragsgiverne våre får muligheter de tidligere ikke hadde. Ved å optimalisere e-post, webchat og online selvbetjeningsverktøy tilrettelegger vi for bedrifter slik at de kan optimere de mest effektive salgsløsningene. Samtidig benytter vi data-ledete initiativer for å oppnå bedre salgsprestasjoner. Ved å optimere kundedataene og skape et webchat-miljø som legger til rette for parallelle salg og høyere salgstakt, vil vi sørge for at du ligger et hestehode foran konkurrentene. Analysedrevne endringer som implementeringen av anbefalingsmotorer, øker inntektene fra digitalt salg samtidig som det utvider kundeopplevelsen.

Multikanalsalg

Å lykkes i salg er det samme som å fremme ytelse på tvers av mange kanaler. Kart over kundereisen og prediksjonsmodeller setter oss i stand til å vurdere de beste mulighetene opp mot hverandre og hjelpe deres bedrift til å tilpasse seg deretter. Enten dere trenger å forandre på opplæringsmetodene eller multikanalprosesser over hele bedriften, kan vi finne problemet og løse det ved hjelp av data og analyser. Å sette folkene deres i stand til å selge gjennom mange kanaler har vist seg å være effektivt – undersøkelser har vist at kunder har høyere kjøpssannsynlighet hvis de har flere muligheter til å kjøpe.

Salg gjennom service

Det er på tide å endre innholdet i telefonsamtalene på kundeservice, basert på fordelene som blir tilgjengelig med «big data». Vi kan implementere CRM-endringer som viser rådgivere neste-beste-tiltak på de rette stadiene av en kundekontakt. Ved å høyne verdien på hver enkelt kontakt, blir det slik at hver samhandling koster bedriften deres mindre enn den får inn. Sannheten er at kundekontakter på tvers av alle kanaler er uunngåelig. Optimeres disse kundekontaktene for å legge til rette for vellykkede salg, kan du redusere kostnader over hele linjen samtidig som fortjenestemulighetene øker. Kjempegod kundeservice trenger ikke slutte når salget begynner. Å inkludere kryss- og oppsalg i kundeservice kan faktisk forbedre kundetilfredshet og -tilhørighet. Vår analyse av kundereisene, utført på våre egne kartleggingsverktøy, lar oss optimere de viktigste salgspoengene i servicebaserte samhandlinger som både dere og kundene kan nyte godt av.

Relaterte områder

Kontakt

Salg Webhelp-teamet

Kontakt oss
Kontakt

Stockholm

Solna Torg 3, Box 4006, S-169 04 Solna, Sweden
+46 8 5010 4000

Nyheter og innsikter

×

Webhelp Cookies Preference Centre

Strictly Necessary Cookies
The website requires the use of cookies for essential functional requirements and these are outlined in the terms and conditions.

Enhanced Functional Cookies
Some features of this website use services provided by third parties websites. These features use cookies to implement their services on this website and may collect data about your visit to help them optimize their functionality. The Webhelp terms and conditions outlines the cookies used by these services.

We have links to social networking such as Twitter, Facebook and LinkedIn.
These websites are third party sites. We do not place cookies on their behalf, and do not have control over the way they collect or use your data.
We encourage you to read more about their policies:
Twitter
LinkedIn
Facebook