Close

Choose a country

StorbritanniaEnglish
SørafrikaEnglish
IndiaEnglish
InternasjonaltEnglish
Den tsjekkiske republikkEnglish

Webhelp ser på den tradisjonelle oppfatningen av offshoring – en kostnadsbesparelse som går på bekostning av kundeopplevelsen – som utdatert. Konseptet «kvalitet med økonomi» har dannet grunnlaget for arbeidet med å etablere Webhelp som en arbeidsgiver og talentutvikler i områder av verden der kostnadsnivået kan være lavt, men kvaliteten er jevnt høy. Når det kommer til lokaliseringsstrategi, kommer oppdragsgivernes behov først, og fokuset vårt er kun på rightshoring.

Kundebehov

Talent og kvalitet

Webhelp er en personbedrift, så å finne folk med talent er ekstremt viktig for rightshoring. Vi ser etter profesjonelle aktører som snakker språket i partnerlandet flytende og som er oppsatt på å forbedre ferdighetene sine.

Volum og kostnad

Å finne rett beliggenhet betyr at man må finne et område hvor det er en stor og mangfoldig talent-base, men hvor det er begrenset kamp om like roller. Ved å levere et unikt tilbud til lokalsamfunnet, oppmuntrer vi folkene våre til å bli med oss over lengre tid.

Følelsesmessig forbindelse og kulturell sympati

Webhelps lokasjoner er omhyggelig valgt, basert på forbindelsene deres til kundene som skal betjenes. Evnen til å kommunisere flytende på samme språk. kombinert med kulturell sympati mellom partnerlandene, sikrer kundene våre bedre og mer personlig service.

Riktig lokasjon

Klientbehov bestemmer vårt valg av beliggenhet – vi tar blant annet hensyn til kapasitet, størrelsen på fremtidige investeringer og Webhelps eksisterende fotavtrykk i området. Er det behov for å tilpasse en av våre off- eller nearshore-lokasjoner for en klient, vil vi investere i produktiv endring som en del av et pågående strategisk partnerskap. Målet vårt er å oppnå en «trippel-vinn» – det best mulige resultatet for oppdragsgiveren vår, deres kunder og for våre egne medarbeidere.

Flerspråklige sentre

SMB og svært forskjellige kundebaser kan være utfordrende å betjene – det er vanskelig å plassere all deres support i ett land, og for dyrt å dekke alle språk over mange lokasjoner. Webhelp-løsningen er flerspråklige sentre – baser der to- eller trespråklige folk kan betjene én eller flere oppdragsgivere. Nøkkelen til et vellykket flerspråklig senter, er å finne en lokasjon med lave kostnader, men der en stor del av de lokale talentene snakker flere språk. Tjenester_KundeExp_Språksentre

Webhelps flerspråklige senter i Lisboa

Lisboa er Webhelps primære flerspråklige senter. Det kan romme over 400 personer, og per i dag støttes ni språk, inkludert engelsk, fransk og spansk. I dag betjener vi seks oppdragsgivere i dette senteret, med potensiale for å legge til mange flere. Bygningen har topp infrastruktur i siste generasjon Webhelp anleggsdesign for optimal produktivitet, kommunikasjon og samarbeid. Med en betagende utsikt over elven Tage ligger det fem minutter fra Lisboas hovedsenter for transport.

Kontakt

Webhelps team for språksentre og lokaliseringsstrategi

Kontakt oss
Kontakt

Stockholm

Solna Torg 3, Box 4006, S-169 04 Solna, Sweden
+46 8 5010 4000

Nyheter og innsikter

×

Webhelp Cookies Preference Centre

Strictly Necessary Cookies
The website requires the use of cookies for essential functional requirements and these are outlined in the terms and conditions.

Enhanced Functional Cookies
Some features of this website use services provided by third parties websites. These features use cookies to implement their services on this website and may collect data about your visit to help them optimize their functionality. The Webhelp terms and conditions outlines the cookies used by these services.

We have links to social networking such as Twitter, Facebook and LinkedIn.
These websites are third party sites. We do not place cookies on their behalf, and do not have control over the way they collect or use your data.
We encourage you to read more about their policies:
Twitter
LinkedIn
Facebook