Close

Choose a country

StorbritanniaEnglish
SørafrikaEnglish
IndiaEnglish
InternasjonaltEnglish
Den tsjekkiske republikkEnglish
Overbevisende kundeerfaringer er ingen tilfeldighet. De kommer av omtenksom bruk av analysedrevet innsikt, distribusjon av eller rådgivning om riktig teknologi for dine behov, samt spesialisert opplæring. Og arbeidet stopper ikke når løsningene er på plass – vi kombinerer dataanalyser med fortløpende innovasjon og har som mål å sikre økt kunnskap som løser problemer på tvers av bransje og virksomhet.

Kundepleie

Vellykket kundeservice handler om å sikre at all interaksjon er enkel, effektiv og hyggelig. I tillegg til å undersøke kundenes mening, bruker vi en avanserte tilnærming til måling av kundeinnsats til å analysere den reelle fremdriften i samhandlinger og kundereiser for å identifisere forbedringsmuligheter. Effektiv kundeservice betyr at man alltid jobber mot løsning ved første kontakt. Arbeidet vårt med innsikt og analyse har vist at det er mye mer effektivt å måle kundetilfredshet og -lojalitet enn å lene seg fullstendig på tradisjonelle måleparametre som gjennomsnittlig behandlingstid. Rådgiverne våre er satt i stand til å gi det lille ekstra for kunder. Med skreddersydde forslag og beskjeder som kommer ved hver eneste samhandling, blir hver eneste kundesamtale personlig, vennlig og fremmer sannsynligheten for ambassadørskap.

Teknisk support

Våre folk er godt opplært til å takle problemer med minimalt behov for å søke støtte hos våre oppdragsgivere. Ved å benytte kunnskapsbaserte løsninger sammen med vårt UAD-system kan rådgiverne våre få tilgang til all informasjon de trenger for å løse kundenes problemer, og foreslå selvbetjening. I denne prosessen minimerer vi unødvendige reparasjoner og returer og øker dessuten ambassadørskapet for merkevaren. Vår kundeservice fordeler seg på flere kanaler, inkludert e-post og webchat. Utviklingen på nettet, med dynamiske web-skjemaer og webchat, lar kundene våre kommunisere raskt og effektivt i den kanalen de selv ønsker, noe som igjen øker muligheten for løsning ved første kontakt. Alle våre tekniske hjelpetjenester er meget skalerbare – har du en stor kundebase i ett område og en mindre, fordelt på ulike land og språk, tilbyr vi strålende service i mange kanaler.

Sosiale media

Nesten 50 % av personene som bruker sosiale media, har brukt (eller forsøkt å bruke) dem til kundeservice. Forbrukere forventer at samtalene med deg skal være flytende og spontane – og i sanntid. Like fullt må vi sette folkene bak tweets og innlegg i stand til å utgjøre en reell forskjell for misfornøyde kunder. Vi sikrer at dette faktisk skjer ved å lære de beste rådgiverne på kundesentrene hvordan de engasjerer seg og bruker sosiale media til å tilby raske løsninger, og slik bedre omdømmet for bedriften deres. Vår bruk av avanserte sosiale lytteverktøy setter oss i stand til å rapportere om hvordan kundene deres diskuterer bedriften, og å ta dette med i arbeidet hos våre rådgivere på sosiale media. Sammen kan vi bygge kundetilhørighet og sikre at ditt gode online-omdømme vokser.

Flerspråklig

Bedrifter som dekker et bredt geografisk område er i en perfekt posisjon for å nyte godt av BPO. Webhelp har en fantastisk merittliste for å konsolidere tjenester i språksentre med de viktigste språkene og siden benytte et nivådelt system for å sikre passende dekning av det enkelte språk. Når det gjelder flerspråklige tjenester, går rightshoring langt ut over konsolidering og kostnadsbesparinger: Det sikrer også at kundene våre blir betjent på en slik måte at vi imøtekommer kommunikasjonsbehovene deres på tvers av mange kanaler. Våre flerspråklige tjenester er meget skalerbare. Vi bruker en to- eller trespråklig rådgivermodell for å betjene mindre bedrifter med en spredt kundebase, og etablerer større språksentre med spesialopplæring for større, globale bedrifter.

Multikanal

Ved å ta en datadrevet tilnærming til kundeservice kan vi optimere alle kanaler for maksimal servicekvalitet og -effektivitet. Når dere tilbyr hjelp og informasjon i mange kanaler, inkludert sosiale media, setter dere kundene deres i stand til å kontakt dere på den måten som passer dem best, og det betyr vedvarende kvalitet over hele linja. Vårt ønske om å implementere og beholde service i mange kanaler har gitt 20 % reduksjon i telefonsamtaler for en av oppdragsgiverne våre.

Backoffice-support

Backoffice support er ikke mindre krevende eller kritisk for vellykket service enn noe annet element innen kundepleie. Våre backoffice-tjenester strekker seg fra innenfor salgsstøtte til eiendomsforvaltning og ut over det. Vi har hele tiden fokus på å legge til rette for bedre service fra førstelinjen ved å sørge for at det som skjer bak scenen, fungerer. Ved å benytte spesielle backoffice-verktøy som Qlikview, er vi i stand til å sette i gang mer effektive tiltak via skreddersydde strategier, slik som å samle alle operasjonelle og finansielle data i ett enkelt senter for å maksimere effektiviteten. Vi benytter oss hele tiden av bransjespesifikk, datadrevet innsikt for å skape bedre service for våre oppdragsgiveres medarbeidere og for deres kunder. Gjennom innsikt og strategisk serviceutvikling har vi levert økonomisk gevinst, ytelsesforbedring og redusert kontaktbehov for våre backoffice-kunder. Disse fordelene gis igjen til kundene i form av effektivitet, kostnadsbesparelser og mer effektiv kommunikasjon.

Relaterte områder

Kontakt

Service Webhelp-teamet

Kontakt oss
Kontakt

Stockholm

Solna Torg 3, Box 4006, S-169 04 Solna, Sweden
+46 8 5010 4000

Nyheter og innsikter

×

Webhelp Cookies Preference Centre

Strictly Necessary Cookies
The website requires the use of cookies for essential functional requirements and these are outlined in the terms and conditions.

Enhanced Functional Cookies
Some features of this website use services provided by third parties websites. These features use cookies to implement their services on this website and may collect data about your visit to help them optimize their functionality. The Webhelp terms and conditions outlines the cookies used by these services.

We have links to social networking such as Twitter, Facebook and LinkedIn.
These websites are third party sites. We do not place cookies on their behalf, and do not have control over the way they collect or use your data.
We encourage you to read more about their policies:
Twitter
LinkedIn
Facebook