Close

Choose a country

StorbritanniaEnglish
SørafrikaEnglish
IndiaEnglish
InternasjonaltEnglish
Den tsjekkiske republikkEnglish

Det er et enkelt konsept som ligger bak omni-kanal-tankegangen: Å forstå hva kunder ønsker å gjøre, og så bruke denne kunnskapen for å tilby sømløs kundeservice, uavhengig av kanal eller enhet. Det er viktig å gjøre dette riktig – det er mange bevis på at kunder kjøper mer når de betjenes via flere kanaler. En kundestrategi for omnikanal-leveranse består av to grunnleggende deler: den første er å legge til rette for kundeatferd, og den andre er å forme den. Organisasjoner som har tatt det første steget inn i omnikanal, vil i det minste kunne gjenkjenne kunden i hver av disse kanalene og ta med tidligere samhandlinger for å legge til rette for den ideelle reisen. Når det kommer til det andre nivået i omni-kanal-tilnærmingen, er det på tide å bruke kraften som ligger i analyser. Du kan se hvor kundene møter hindringer, noe som gir deg muligheten til å fjerne dem eller å identifisere muligheter for å forenkle reisen, både for kundens bekvemmelighet og for din egen økonomi.

Teknologiske løsninger for Omnikanal

Webhelps rolle som teknologiforkjemper strekker seg over mange forretningsområder, inkludert implementering av omni-kanal. Vi benytter et verktøy kalt Unified Agent Desktop (UAD) for å samle alle kanalene, noe som setter våre folk i stand til å føre sømløse samtaler med kunder over mange kanaler. UAD samler alle kanaler og kundearkiv sammen i ett grensesnitt, noe som fører til redusert behandlingstid og en forbedret opplevelse for alle involverte.

We are not able to show you this content because of your cookies preferences. Please allow VIZDOR on the cookies preference manager to see this content.

Kontakt

Webhelps team for omnikanal

Kontakt oss
Kontakt

Stockholm

Solna Torg 3, Box 4006, S-169 04 Solna, Sweden
+46 8 5010 4000

Nyheter og innsikter

×

Webhelp Cookies Preference Centre

Strictly Necessary Cookies
The website requires the use of cookies for essential functional requirements and these are outlined in the terms and conditions.

Enhanced Functional Cookies
Some features of this website use services provided by third parties websites. These features use cookies to implement their services on this website and may collect data about your visit to help them optimize their functionality. The Webhelp terms and conditions outlines the cookies used by these services.

We have links to social networking such as Twitter, Facebook and LinkedIn.
These websites are third party sites. We do not place cookies on their behalf, and do not have control over the way they collect or use your data.
We encourage you to read more about their policies:
Twitter
LinkedIn
Facebook