Close

Choose a country

StorbritanniaEnglish
SørafrikaEnglish
IndiaEnglish
InternasjonaltEnglish
Den tsjekkiske republikkEnglish

Våre spesialiserte innsiktsteam bruker de mest avanserte strategier for å erstatte intelligente gjetninger med bevisbasert sikkerhet for å forbedre kundeadministrasjonen deres.

Kundens stemme (VOC)

Kundens stemme (VOC = Voice Of Customer) er avgjørende for å kunne forstå kundeopplevelsen dere tilbyr, fullt ut. VOC-innsikt går forbi det å analysere kommunikasjonen mellom dere og kundene deres – våre spesialiserte kundeinnsikts-team analyserer også hva kundene sier om dere. Det er både et informasjons- og problemløsningsverktøy. Hos Webhelp kan vi tilby en VOC-strategi basert på tilbakespill fra kundene: kundeinnsikt, kundens stemme, kundereise, kundeengasjement Les mer om hvordan Webhelp utnytter kundens stemme (VOC)her.

Kartlegging av kundereisen

Vi bruker data og analyser for å utvikle omfattende innsikt og forutsi hva, når, hvordan og hvorfor kunder kommer til å kjøpe. Med denne kunnskapen kan du forebygge mulig avgang med planlegging av neste-beste-tiltak. Hver kundekontakt bør koste mindre enn den bidrar med – derfor er det viktig å utnytte dem ordentlig.

Optimering av etterspørsel

Hos Webhelp er optimalisering av etterspørsel en intelligent måte å maksimere kundeservice på, samtidig som man senker kostnadene. Det er av største viktighet at optimalisering ev etterspørsel blir gjort skikkelig – kundene må føle seg bedre betjent – ikke neglisjert. Vi baserer alle våre strategier for forutsigelse av etterspørsel og optimalisering på et intelligent rammeverk med fire nøkkelmål:

  • Forstå kundereiser og deres relasjon til kontakter
  • Bruke data på en intelligent måte for å identifisere de reelle grunnene for at man tar kontakt og eliminere dem før kontakten blir nødvendig
  • Optimere selvbetjeningsløsninger
  • Oppnå forretningsmessig kontroll ved å bruke innsikt generert fra analyser til nøyaktig forutsigelse av etterspørsel

For å lese mer om optimalisering av etterspørsel, les våre rapporter.

Kontakt

WEBHELPS TEAM FOR KUNDEINNSIKT

Kontakt oss
Kontakt

Stockholm

Solna Torg 3, Box 4006, S-169 04 Solna, Sweden
+46 8 5010 4000

Nyheter og innsikter

×

Webhelp Cookies Preference Centre

Strictly Necessary Cookies
The website requires the use of cookies for essential functional requirements and these are outlined in the terms and conditions.

Enhanced Functional Cookies
Some features of this website use services provided by third parties websites. These features use cookies to implement their services on this website and may collect data about your visit to help them optimize their functionality. The Webhelp terms and conditions outlines the cookies used by these services.

We have links to social networking such as Twitter, Facebook and LinkedIn.
These websites are third party sites. We do not place cookies on their behalf, and do not have control over the way they collect or use your data.
We encourage you to read more about their policies:
Twitter
LinkedIn
Facebook