Close

Choose a country

StorbritanniaEnglish
SørafrikaEnglish
IndiaEnglish
InternasjonaltEnglish
Den tsjekkiske republikkEnglish

Kunnskap og forståelse er nøkkelen til vellykket kundebevaring. Digitale kanaler, kombinert med innsikt fra analyser, har satt Webhelp i stand til å forutsi kundeatferd med stadig økende sikkerhet, basert på en forståelse av all informasjon man kan sile ut om dem. Både den statiske informasjonen i kundekontoer og den dynamiske innsiktenhøstet fra samhandlinger, blir brukt for å skape en grunnleggende forståelse av hva den enkelte kunde ønsker og trenger, og identifisere nøyaktig grunnene til avgang. Når denne informasjonen først er samlet inn, bruker vi den for å legge bevaringsstrategier basert på neste-beste-tiltak og den enkelte profil. Når kunder tar kontakt for å avbryte kontrakten, kan våre folk presentere skreddersydde tilbud. Slik fjerner vi behovet for aggressive taktikker, samtidig som vi legger grunnlaget for det som kan bli økonomisk gevinst. For en oppdragsgiver innen telekom beholdt vi ikke bare flere kunder – i tillegg økte vi kundenes omsetning og genererte £ 60 millioner i inntekt på 12 måneder. Et av de viktigste elementene innen kundebevaring hos Webhelp er evnen til å forutse kundemisnøye til og med før de tar kontakt. Ved å bruke dataanalyser er det mulig å identifisere signaler eller markører som kan tilsi en mulig avgang. Siden kan vi bestemme neste-beste-tiltak; enten det er å sette seg i kontakt med kunden på en proaktiv måte for å komme med et tilbud som passer kunden bedre, eller om det er å lage det perfekte svaret til kunden neste gang vedkommende tar kontakt.

Kontakt

Webhelps team for kundebevaring

Kontakt oss
Kontakt

Stockholm

Solna Torg 3, Box 4006, S-169 04 Solna, Sweden
+46 8 5010 4000

Nyheter og innsikter

×

Webhelp Cookies Preference Centre

Strictly Necessary Cookies
The website requires the use of cookies for essential functional requirements and these are outlined in the terms and conditions.

Enhanced Functional Cookies
Some features of this website use services provided by third parties websites. These features use cookies to implement their services on this website and may collect data about your visit to help them optimize their functionality. The Webhelp terms and conditions outlines the cookies used by these services.

We have links to social networking such as Twitter, Facebook and LinkedIn.
These websites are third party sites. We do not place cookies on their behalf, and do not have control over the way they collect or use your data.
We encourage you to read more about their policies:
Twitter
LinkedIn
Facebook