Close

Choose a country

StorbritanniaEnglish
SørafrikaEnglish
IndiaEnglish
InternasjonaltEnglish
Den tsjekkiske republikkEnglish

Teknologiske løsninger

Webhelps posisjon som en BPO-tilrettelegger for teknologi, stammer fra ett hovedmål; å gi oppdragsgiverne våre akkurat det de trenger. Teknologiske løsninger er en del av vårt tilbud innen løsningsdesign, men er også i seg selv en nøkkelfaktor i arbeidet for å oppnå suksess over hele linjen.

BPO-teknologiske løsninger

Tjenster_Rådgivning_Teknologiforkjemper

Ledende teknologi og infrastruktur

Ledende teknologi trenger ikke alltid å være det samme som ny teknologi – til tider kan det være verktøy bedriften deres har brukt i årevis. Hvis endringer i stor målestokk ikke stemmer med forretningsmålene deres, kan vi hjelpe dere til å gjøre mest mulig ut av de løsningene dere allerede har. Dersom dere ønsker å endre måten dere bruker teknologi for å betjene kundene deres på, har vi hyllevareløsninger klare til bruk. Årelang kompetanse innen områdene teknologi, løsningsdesign og kundeopplevelse har ført til utvikling av et bredt spekter av verktøy og løsninger som kan skreddersys spesielt for dere. En del av rollen vår som teknologisk rådgivningspartner dreier seg om å integrere løsninger hos dere. Ønsker du å gjennomføre endringer i full skala, kan teknologiske løsninger være en del av dette. Hvis du på den annen side trenger teknologiske løsninger som skal fungere med eksisterende prosesser, kan vi sikre at akkurat det skjer, og at endringen er sømløs.

Kundedrevne IT- og sikkerhetsløsninger

Webhelps rolle som teknologiforkjemper er den del av et bredere BPO-initiativ, der våre løsninger er designet for å passe inn i måten du organiserer mennesker, prosesser og teknologi på. Alle løsningene våre er meget skalerbare og skreddersydd for deres forretningsmål og behov for kundeopplevelser. Tilgjengelighet, skalerbarhet, redundans og kontinuitet er blant verdiene vi setter høyt. Integritet og konfidensialitet har høy prioritet hos oss, akkurat som de har hos våre oppdragsgivere og deres kunder. Vi opprettholder dialoger og rådgivning som allerede er igangsatt med deres eget team for å sikre at alt arbeid er bedre enn bransjens sikkerhetsstandarder.

Global og lokal IT-ekspertise

Webhelp er en verdensomspennende bedrift som mener at både internasjonal og lokal kompetanse er tvingende nødvendig for å oppnå teknologiske løsningsutvikling. Vi investerer i lokal kompetanse i alle våre kontorer og kundesenter og gjør slik best mulig nytte av lokal kunnskap. På globalt nivå prioriterer Webhelp utvikling av programvare og nettverksarbeid som muliggjør sømløs kommunikasjon. Våre beste krefter arbeider sammen om de nyeste innovasjonene og tar med seg innsikt fra flere land i hvert prosjekt. Resultatene kan både være nyttige for globale aktører, men også mindre bedrifter kan nyte godt av dem – spesielt de som har en liten og spredt kundebase.

Investering i fremtidens teknologi

Samtidig som vi ser viktigheten av dine eksisterende løsninger, fordrer Webhelps rolle som løsningsdesigner at man investerer tungt i fremtiden, og spesielt i banebrytende teknologi. Integrasjon er en del av rollen vår. En annen del er å finne løsninger, å identifisere de beste verktøyene på markedet og bruke dem til å skape den beste kundeopplevelsen. Som en tidlig innovatør, blant annet på CRM-strategier, live chat, salg via sosiale medier og optimering av etterspørsel har Webhelp den kompetansen som trengs for å implementere den nye teknologien som best dekker bedriftens behov, og samtidig ivareta integrasjon, utvikling og harmonisk endring. For å få vite mer om Webhelps rolle som teknologiutvikler og hvordan dette henger sammen med arbeidet vårt innen løsningsdesign, kan dere kontakte vår regionale ekspert på området.

Kontakt

Webhelp-teamet for teknologiske løsninger

Kontakt oss
Kontakt

Stockholm

Solna Torg 3, Box 4006, S-169 04 Solna, Sweden
+46 8 5010 4000

Nyheter og innsikter

×

Webhelp Cookies Preference Centre

Strictly Necessary Cookies
The website requires the use of cookies for essential functional requirements and these are outlined in the terms and conditions.

Enhanced Functional Cookies
Some features of this website use services provided by third parties websites. These features use cookies to implement their services on this website and may collect data about your visit to help them optimize their functionality. The Webhelp terms and conditions outlines the cookies used by these services.

We have links to social networking such as Twitter, Facebook and LinkedIn.
These websites are third party sites. We do not place cookies on their behalf, and do not have control over the way they collect or use your data.
We encourage you to read more about their policies:
Twitter
LinkedIn
Facebook