Close

Choose a country

StorbritanniaEnglish
SørafrikaEnglish
IndiaEnglish
InternasjonaltEnglish
Den tsjekkiske republikkEnglish

Ressursplanlegging

Webhelps ressursplanleggingsteam har som mål å skape og ivareta en sikker, engasjerende og respektert ressurs som legger til rette for utmerket service gjennom personfokuserte planer og effektive tjenesteleveranser i riktig skala. Ikke bare leverer vi en bransjeledende plattform for styring av arbeidsstokk (WFM), vi utvikler og styrer en full kundeservice infrastruktur for å sikre at robuste verktøy, prosesser og styring er på plass. Alle tiltakene våre er samkjørt med din bedrifts behov for å utnytte systemkapasiteten, maksimere effektivitetsgevinster og levere planleggingsløsninger i verdensklasse. En viktig forskjell i vår ressursplanleggingstjeneste, er distribusjonshastigheten for planleggingsløsningene som betjenes av Webhelp. Gjennom en kombinasjon av kompetanse og erfaring oppnår vi stabile prosesser i løpet av seks til åtte uker etter vår innledende evaluering.

Tidsperspektiv for ressursplanlegging

Ressursplanleggingens livssyklus

Webhelps livssyklus for ressursplanlegging fungerer som en del av vår forpliktelse til å levere kontinuerlige forbedringer og pålitelige høykvalitetstjenester. ressursplanlegging, workforce management

Planlegginsgprosessen fra A til Å

Planleggingsverktøyene våre er bygd opp av moduler, noe som gjør det mulig for oss å støtte hvert nivå i planleggingsprosessen samtidig som vi beholder konsistens gjennom hele planleggingssyklusen. Det er fem elementer:

 • Forstå kundenes krav
  • Vi tar et 12 måneders perspektiv med mål om å samkjøre vekstrettede salgs- og markedsaktiviteter, nøkkeldatoer og historiske trender for å lage årlige prognoser.
 • Ressursstyring
  • Teamet vårt legger planer med middels lang tidshorisont for å følge forholdet mellom tilgjengelige ressurser og faktisk antall ansatte, slik at det er mulig å sette i gang rekrutteringsaktiviteter når ressursene blir for små, eller man har identifisert topper og bunner for aktivitetsnivået.
 • Vurdering og levering av tidsplaner
  • Vår løsning for korttidsplanlegging vurderer planlagte aktiviteter opp mot etterspørsel.
 • Intradag-planlegging
  • Vi leverer en intern planleggingskalender med en oversikt på alle nivåer for gjennomsyn, der alle aktiviteter er lagt inn.
 • Skape vellykkede leveranser

Den gjeldende intradagpakken oppdateres og behandles i sanntid.

Ressursplanleggingsverktøy

Vi bruker en rekke verktøy som en del av ressursplanleggingen og løpende tjenesteleveranser. Et nøkkelelement er vårt partnerskap med Teleopti for WFM. Innebygget i leveransen vår er sanntidsverktøy som Genesis, og slike som utnyttes på en rekke områder, som Microsoft Excel.

Ressursplanleggingens målsetninger

Det primære, overbyggende målet for Webhelps ressursplanleggingsteam er, og har alltid vært, at oppdragsgiverne våre skal lykkes i et langt tidsperspektiv. Med dette i bakhodet sørger vi for omfattende planlegging med nøye utvalgte mål før vi setter sanntidsprogrammer ut i livet.

Mål for langtidsplanlegging

 • Utvikle forståelse for oppdragsgiverens målsetninger
 • Identifisere faktorer som påvirker etterspørsel
 • Generere kontaktprognoser og nødvendige ressurser
 • Levering av en kapasitetsplan på overordnet nivå
 • Identifisere eventuelle bemanningsoverskudd og -mangler
 • Budsjettoverenskomst
 • Planlegge rekrutteringsaktiviteter

Planlegging av målsetninger med middels langt tidsperspektiv

 • Ferdigstille etterspørselsaktiviteter
 • Fastsette kontaktprognoser
 • Skape daglige og inter-daglige kontaktprofiler
 • Gjennomgå trender og bestemme passende tiltak
 • Vurdere tilgjengelige ressurser
 • Starte rekrutteringsaktiviteter ved behov

Planlegging av målsetninger med kort tidsperspektiv

 • Oppretting og optimalisering av tidsplaner
 • Ferdigstille innlegging av tid for når man ikke er innlogget
 • Gjennomgå og distribuere ytelsesprognoser
 • Gjennomføre analyser og lage anbefalinger for å forbedre ytelse
 • Fullt driftsinvolvering
 • Vellykket sign-off og overlevering til vårt leveranseteam

Implementering og leveransemålsetninger

 • Proaktiv administrasjon og gjennomføring
 • Overvåking og leveranse i sanntid
 • Behandling av intradag-status
 • Identifisering og begrensning av mulig negativ påvirkning av servicen
 • Vedlikeholde sentral kommunikasjons- og samhandlingskanal mellom driften og vår klient
 • Daglige rapporter og oppdateringer
 • Tidlige tilbakemeldinger om hva man har lært for å starte første trinn i ressursplanleggingens livssyklus

I det lange løp promoterer vår ressursplanleggingstjeneste effektivitet som igjen fører til forbedret ytelse og økonomisk gevinst. Effektiv administrasjon av mennesker, prosesser og teknologi i sammenheng med god planlegging kan føre til en omfattende og svært positiv omforming – ikke bare av måten du driver virksomheten, men av hvordan medarbeiderne ser på sine roller.

KONTAKT

Webhelp-teamet for ressursplanlegging

KONTAKT OSS
Kontakt

Stockholm

Solna Torg 3, Box 4006, S-169 04 Solna, Sweden
+46 8 5010 4000

Nyheter og innsikter

×

Webhelp Cookies Preference Centre

Strictly Necessary Cookies
The website requires the use of cookies for essential functional requirements and these are outlined in the terms and conditions.

Enhanced Functional Cookies
Some features of this website use services provided by third parties websites. These features use cookies to implement their services on this website and may collect data about your visit to help them optimize their functionality. The Webhelp terms and conditions outlines the cookies used by these services.

We have links to social networking such as Twitter, Facebook and LinkedIn.
These websites are third party sites. We do not place cookies on their behalf, and do not have control over the way they collect or use your data.
We encourage you to read more about their policies:
Twitter
LinkedIn
Facebook