Close

Choose a country

StorbritanniaEnglish
SørafrikaEnglish
IndiaEnglish
InternasjonaltEnglish
Den tsjekkiske republikkEnglish

Løsningsdesign

Løsningsdesign fra Webhelp blir gjennomført i overensstemmelse med bedriftens forretningsmål på lang og kort sikt, enten målet er forbedring av de daglige tjenestene eller en total endring av hele bedriften. Vårt team av fageksperter arbeider på tvers av en rekke spesialområder inkludert data og analyser og kundeopplevelser for å designe optimale løsninger for virksomhetsprosesser. Nøkkelen ligger i å utnytte tre elementer: Dyp forståelse av vertikalen dere arbeider i, et vidt spekter av outsourcing-løsninger for bedriftsprosesser (BPO) og betydelige investeringer i FoU. Vi arbeider med dere som en strategisk partner akkurat som på alle andre områder innen rådgivning og tjenesteleveranser. Vi er partneren som skreddersyr løsningene slik at de passer bedre til den økonomiske modellen deres. Webhelp arbeider med oppdragsgivere for å skape partnerskap der man deler gevinstene man oppnår. Slik kan vi sette dere i stand til å innta en endringsrolle. For en oppdragsgiver la vi til rette for betydelig økonomisk gevinst for dem ved å legge inn gevinstdeling og en suksess-bonus i arbeidet vårt for å redusere etterspørselen og øke produktiviteten. Dette satte dem i stand til å ta høyere risiko, men med høyere gevinst som sluttresultat. Vår evne til å oppnå teknologiske løsninger innebærer at vi kan legge frem løsninger på utfordringene, men det er absolutt ikke det sentrale punktet ved vårt forslag til løsningsdesign. De to områdene overlapper hverandre ofte, men står til syvende og sist alene som like viktige deler av Webhelp-tilbudet.

Å designe deres løsning

Tjenester_Rådgivning_Løsningsdesign

Reaktiv løsningsdesign

Dette fokuserer på å ta tak i problemene du møter i virksomheten, eller å implementere endringer som, samtidig som de ikke snur totalt opp og ned på alt, vil bringe deg svært mye nærmere de forretningsmessige målene for virksomheten. Reaktivt løsningsdesign kan skaleres effektivt for å dekke behovene deres og blir vanligvis tilbudt som en del av vår rolle som en leverandør av BPO. Som del av en løpende drift vil vi arbeide med dere for å levere kontinuerlige forbedringer ved å finne de områdene som er modne for utvikling. Selv når behovet for endring skjer som et resultat av endringer i markedet eller i forretningsmodellen deres, finnes det alltid muligheter for å gå videre. Ved å bruke analyser og FoU fokuserer vi intenst på kundeopplevelsen og hvordan den kan oppdateres og forbedres. Som en del av dette forbedrer vi ytelse over hele linjen i virksomheten deres mens vi oppmuntrer til kostnadskutt og økt inntektsskaping. For å lære mer om hva vi gjør for bedrifter som ikke ønsker å endre seg totalt, men som likevel ser behovet for å utvikle seg, kontakt vår regionale ekspert i dag.

We are not able to show you this content because of your cookies preferences. Please allow VIZDOR on the cookies preference manager to see this content.

Proaktiv løsningsdesign

Et fullt endringsprogram krever intelligent løsningsdesign sammen med gode, avanserte tjenesteleveranser. For en kampanje med proaktiv løsningsdesign begynner vi med å se på data ved hjelp av avanserte analyser for å finne nøkkelområdene som kan forbedres. Ved hjelp av metoder fra Discovery Lab og kundens stemme (VOC) kan vi designe optimale metoder for endring av kundehåndteringen deres. Optimering av etterspørsel kan være et fokusområde. Når vi har designet den løsningen som fungerer best for dere, vil teamene våre støtte og styre prosessen med utvalgte endringsressurser. Som strategiske partnere viser vi hvor mye vi tror på at dere skal lykkes, ved å dele både risiko og belønning.. Ytelsesbaserte betalingsmodeller sammen med våre investeringer sikrer at vår suksess og deres suksess avhenger like mye av våre ferdigheter. Total endring innebærer å revolusjonere de viktige elementene i bedriften deres ved å øke både ytelse og økonomisk gevinst. Med et engasjement for å forbedre og tilpasse mennesker, prosesser og teknologi kan vi lage en løsning som møter og overgår deres forretningsmål. For mer informasjon om proaktiv løsningsdesign, kontakt vår regionale ekspert i dag.
Kontakt

Webhelp-teamet for løsningsdesign

Kontakt oss
Kontakt

Stockholm

Solna Torg 3, Box 4006, S-169 04 Solna, Sweden
+46 8 5010 4000

Nyheter og innsikter

×

Webhelp Cookies Preference Centre

Strictly Necessary Cookies
The website requires the use of cookies for essential functional requirements and these are outlined in the terms and conditions.

Enhanced Functional Cookies
Some features of this website use services provided by third parties websites. These features use cookies to implement their services on this website and may collect data about your visit to help them optimize their functionality. The Webhelp terms and conditions outlines the cookies used by these services.

We have links to social networking such as Twitter, Facebook and LinkedIn.
These websites are third party sites. We do not place cookies on their behalf, and do not have control over the way they collect or use your data.
We encourage you to read more about their policies:
Twitter
LinkedIn
Facebook