Close

Choose a country

StorbritanniaEnglish
SørafrikaEnglish
IndiaEnglish
InternasjonaltEnglish
Den tsjekkiske republikkEnglish

Data og analyser

Webhelp er en forretningspartner som hjelper dere med å samle, ordne og analysere kundedata. Med et team av erfarne dataanalytikere og bruken av avanserte analysemetoder, bistått av moderne teknologier, styrer vi endringer og forbedrer datadrevne beslutninger. Målet vårt er å gjøre våre oppdragsgivere og partnere i stand til å legge tradisjonelle målinger for kundesenter bak seg, og heller endre kundeopplevelsene sine gjennom intelligent bruk av data. Hos Webhelp bruker vi analyser for å drive ytelse, kommunisere endringer og for å levere økonomisk gevinst.

Kundedata og intelligens

data og analyser, kundedata, innsikt

Webhelps tilnærming med data og analyser

Forstå og optimere alle kundeinteraksjoner

Vi undersøker organisasjonens Key Performance Indicators (KPI-er) vedrørende kundeservice – Customer Satisfaction Score (CSAT) og Net Promoter Score (NPS). Deretter isolerer vi problemelementer og begynner å kartlegge områder som krever forbedring. En viktig del av vår forståelse av kundekontakten og optimeringsprosessen er å finne måter å øke størrelsen på etterspørselen på. Mens hver eneste kundeinteraksjon har verdi, vil mange kunder dra nytte av at serviceleverandørene deres forutser behovene deres og strømlinjeformer kommunikasjonsprosessen ved hjelp av effektive løsninger og gode selvbetjeningsmuligheter. Vi analyserer hele spekteret innenfor kundekontakt for å finne de viktigste områdene der deres kontakter enten ikke kommer opp med noen løsning eller fanges i en feedback loop i en prøve-og-feile-situasjon som ikke løser noe som helst. Ved å redusere etterspørsel optimerer vi hver eneste kontakt.

Optimér kundereisen

Vi avdekker problemforløp – områder der kontaktene slår feil og misnøye oppstår – ved hjelp av egenutviklede verktøy for å kartlegge kundereisen. Når først vi har funnet disse problemene, arbeider vi sammen med dere for å utvikle de mest effektive endringene for medarbeidere, prosesser og systemer. Ofte er det bare en liten endring i retningslinjer eller prosedyrer som skal til for å endre kundereisen fra å være som et skip i storm til å bli en rolig og hyggelig tur. Når vi har oppnådd dette, øker tilfredshet og ambassadørskap mens kostnadene per kontakt går ned.

Optimaliser kundeverdien

Vi maksimerer verdien av hver eneste kunde i hver eneste kontakt ved å bruke de ustrukturerte dataene man ellers ofte overser – alt fra dialoger på sosiale medier til utskrift av webchat som kan spille en rolle i analyser og kundesegmentering. Først bygger vi prediksjonsmodeller for å finne de som mest sannsynlig vil respondere på kryss- eller oppsalg, eller som mest sannsynlig vil klage eller velge avgang. Siden bruker vi innsikten vi har skaffet oss til å legge inn målrettede tiltak i CRM-verktøyet. Rådgiverne får beskjeder under hver eneste kundeinteraksjon – til og med servicetelefoner og raske webchater. Disse skreddersydde forslagene maksimerer verdien av hver og én kundekontakt, uten dermed å gjøre alle kundeinteraksjoner om til salgssamtaler.

Kontakt

Webhelp-teamet for data og analyser

Kontakt oss
Kontakt

Stockholm

Solna Torg 3, Box 4006, S-169 04 Solna, Sweden
+46 8 5010 4000

Nyheter og innsikter

×

Webhelp Cookies Preference Centre

Strictly Necessary Cookies
The website requires the use of cookies for essential functional requirements and these are outlined in the terms and conditions.

Enhanced Functional Cookies
Some features of this website use services provided by third parties websites. These features use cookies to implement their services on this website and may collect data about your visit to help them optimize their functionality. The Webhelp terms and conditions outlines the cookies used by these services.

We have links to social networking such as Twitter, Facebook and LinkedIn.
These websites are third party sites. We do not place cookies on their behalf, and do not have control over the way they collect or use your data.
We encourage you to read more about their policies:
Twitter
LinkedIn
Facebook