Close

Choose a country

StorbritanniaEnglish
SørafrikaEnglish
IndiaEnglish
InternasjonaltEnglish
Den tsjekkiske republikkEnglish

Balansere profesjonelle relasjoner med økonomisk gevinst …

Webhelps løsning, FDI Logbox International Credit Management, begynte i motesektoren. I over 30 år har vi opparbeidet erfaring og kompetanse i det å opptre som en nøytral part når vi representerer interessene hos lokale og globale merkevarer innen mote. I et økonomisk klima som tvinger frem en balanse mellom nødvendige aktiviteter for å skape en bedrift og behovet for å beskytte mot økonomisk risiko, er det tvingende nødvendig at en tredjepart som har tillit, involverer seg. Våre internasjonale kredittstyringsløsninger har hjulpet merkevarer å etablere et fotfeste både på hjemmemarkedet og i moteeksportbransjen. Vi tilbyr rådgivning så vel som praktiske løsninger, og fungerer som en mellommann for kredittforsikring. Dette lar merkevarer arbeide med ikke-garanterte klienter, siden vi foreslår alternative løsninger som legger til rette for betalinger. Gjennom oss har nye og etablerte merkevarer fjernet kontantstrømproblemer, etablert vellykket langsiktig samarbeid med butikker og ekspandert internasjonalt.

Førstevalget for motesektoren

Vi tar opp finansielle utfordringer i motesektoren med et nettverk av kompetente fagfolk.


Zadig & Voltaire

Å ligge i forkant i motebransjen krever kompetanse om internasjonal kredittstyring og forretningspraksis.

Positive forretningsrelasjoner

Konsekvent kontantstrøm

Ekte strategisk partnerskap

Internasjonal kompetanse med lokalkunnskap

Positive forretningsrelasjoner

Som en merkevare som har investert i egen suksess, kan dere ikke tillate at sene innbetalinger påvirker produksjonen. Like fullt er det av største viktighet at ikke forretningsmessige relasjoner settes på spill. Det er her Webhelp kan hjelpe. I stedet for at problemet er mellom dere og kjøperen, er det nå en nøytral tredjepart som tar vare på deres interesser. Vår kompetanse i og over 30 års erfaring med gjeldsinnkreving, i samarbeid med over 40 000 motekjøpere, betyr at vi kjenner de beste måtene å behandle potensielle problemer som kan oppstå mellom en merkevare og klientene, slik at vi kan foreslå de absolutt beste løsningene.

Konsekvent kontantstrøm

Den unike dynamikken og timingen som ligger i motesektoren, fører til mange finansielle utfordringer. Når det kan gå opptil 15 måneder mellom design og produksjon av en kolleksjon og endelig betaling, er det av største viktighet å sikre en regelmessig kontantstrøm som er forenlig med bransjens tidsplan. Vi kan hjelpe deg med å velge og vedlikeholde en sunn klientbase. Som en nøytral tredjepart kan vi også jakte på kundene mens dere selger inn den nye kolleksjonen – og slik unngå skade på de kommersielle relasjonene. Hvis det trengs, vil vår innkrevingsservice sikre at gjelden blir innbetalt – vi sikter på vennlig gjeldsinnkreving i første omgang, men årelang erfaring og solid lokalkunnskap lar oss gjennomføre juridisk gjeldsinnkreving uten at det går ut over bedriftens omdømme eller relasjoner.


Ekte strategisk partnerskap

Innenfor motesektoren er det en sterk konflikt mellom det å fremme kommersiell suksess gjennom relasjonbygging og behovet for økonomisk stabilitet. For å finne en løsning og samtidig sørge for at bedriftens interesser blir ivaretatt, trenger dere en strategisk partner – og det er her Webhelp kommer inn. Vår kunnskap, erfaring og omdømme gjør det mulig for motemerker å vokse og øke inntektene. Dette gjør vi med dem som ekte partnere som har investert i og er dedikert til suksessen deres. Dette gjelder spesielt for bedrifter som ekspandere ut i ukjente markeder – vår lokalkunnskap og erfaring innen internasjonal finanspraksis er nøkkelen til å kunne bygge et stabilt grunnlag og kontantstrøm.


Internasjonal kompetanse med lokalkunnskap

Med over 30 års erfaring og et nettverk av datterselskaper som dekker mer enn 35 land i Europa, Afrika og Nord-Amerika, kan Webhelp tilby lokalkunnskap kombinert med kompetanse innen internasjonal forretningsdrift og finanspraksis. Vi tilbyr partnerne våre et 360° utsyn over hver eneste potensielle klient, ved å ta et nøytralt og tilbaketrukket perspektiv, noe som ofte er sårt tiltrengt i en bransje som er drevet av kreativitet og relasjonsbygging. På lokalt nivå tilbyr våre tjenester innen kredittstyring innsikt i forretninger som, i dagens omskiftelige marked, ellers ville vært ukjente og potensielt risikable klienter.Relaterte områder

OUTSOURCING AV FORRETNINGSPROSESSER OG CUSTOMER EXPERIENCE

Kontakt oss

Nyheter og innsikter

Anbefalt for deg
×

Webhelp Cookies Preference Centre

Strictly Necessary Cookies
The website requires the use of cookies for essential functional requirements and these are outlined in the terms and conditions.

Enhanced Functional Cookies
Some features of this website use services provided by third parties websites. These features use cookies to implement their services on this website and may collect data about your visit to help them optimize their functionality. The Webhelp terms and conditions outlines the cookies used by these services.

We have links to social networking such as Twitter, Facebook and LinkedIn.
These websites are third party sites. We do not place cookies on their behalf, and do not have control over the way they collect or use your data.
We encourage you to read more about their policies:
Twitter
LinkedIn
Facebook