Close

Choose a country

StorbritanniaEnglish
SørafrikaEnglish
IndiaEnglish
InternasjonaltEnglish
Den tsjekkiske republikkEnglish

Terje Andreassen

Terje Andreassen

Chief Executive Officer

Terje har eksamen i bedriftsadministrasjon fra Uppsala Universitet i Sverige og har arbeidet i Webhelp Nordic siden 2009, der han ble utnevnt til CEO i januar 2011. Terje har mer enn 25 års erfaring fra administrative stillinger innen telekom-bransjen, og hans omfattende erfaring omfatter bedriftsledelse, konsolidering og restrukturering, snuoperasjoner, operasjonell og strategisk forretningsutvikling, så vel som økonomisk virksomhetsstyring. Terje har nordisk sans for agile endringer, hands-on bedriftsstyring og flat organisasjon. I en tid da kunden står i sentrum har Terje endret Webhelp Nordic til å bli en ledende leverandør av Customer Experience, vel forberedt for fremtiden.

News & Insights

Webhelp Payment Services
Solution Designer
Service Provider
Technology Enabler
×

Webhelp Cookies Preference Centre

Strictly Necessary Cookies
The website requires the use of cookies for essential functional requirements and these are outlined in the terms and conditions.

Enhanced Functional Cookies
Some features of this website use services provided by third parties websites. These features use cookies to implement their services on this website and may collect data about your visit to help them optimize their functionality. The Webhelp terms and conditions outlines the cookies used by these services.

We have links to social networking such as Twitter, Facebook and LinkedIn.
These websites are third party sites. We do not place cookies on their behalf, and do not have control over the way they collect or use your data.
We encourage you to read more about their policies:
Twitter
LinkedIn
Facebook