Close

Choose a country

StorbritanniaEnglish
SørafrikaEnglish
IndiaEnglish
InternasjonaltEnglish
Den tsjekkiske republikkEnglish

Matthieu Bouin

Matthieu Bouin

Group Managing Director, Sales, Marketing & Solutions

Matthieu Bouin ble en del av Webhelp i 2006 som Director of Sales and Marketing. Siden det har han ledet en rekke bedriftsområder, inkludert detaljhandel, finansielle tjenester og reiseliv. Fra tidlig i 2012 har han også frontet ulike kryssfunksjoner i Webhelp Group, som innovasjon, strategi, kvalitet og organisasjon. Uteksaminert fra HEC i 1997 og med erfaring fra konsulentbransjen (Bossard Consultants / Gemini Consulting) har Matthieu tidligere hatt jobber innen markedsføring og forretningsutvikling i teknologi- og forsikringsmeglingssektoren. Gjennom ulike roller i forskjellige bransjer har han opparbeidet seg solid kunnskap om utfordringene i kundeforhold som fagområde. Matthieu deltar aktivt i utviklingen av sektoren for kunderelasjoner, spesielt gjennom sitt hyppige arbeid med profesjonelle organisasjoner som FEVAD og EBG. Han er også leder for den akademiske utdanningen innen Customer Experience, som er en del av markedsføringsutdannelsen på HEC. I 2014 ble Matthieu utnevnt til Managing Director for Webhelp. Han fokuserer nå primært på Webhelps vekst via marketing, tjeneste- og forretningsutvikling, med en dyp interesse for sektorene detaljhandel, finansielle tjenester, reiseliv og B2B.

News & Insights

Webhelp Payment Services
Solution Designer
Service Provider
Technology Enabler
×

Webhelp Cookies Preference Centre

Strictly Necessary Cookies
The website requires the use of cookies for essential functional requirements and these are outlined in the terms and conditions.

Enhanced Functional Cookies
Some features of this website use services provided by third parties websites. These features use cookies to implement their services on this website and may collect data about your visit to help them optimize their functionality. The Webhelp terms and conditions outlines the cookies used by these services.

We have links to social networking such as Twitter, Facebook and LinkedIn.
These websites are third party sites. We do not place cookies on their behalf, and do not have control over the way they collect or use your data.
We encourage you to read more about their policies:
Twitter
LinkedIn
Facebook