Close

Choose a country

StorbritanniaEnglish
SørafrikaEnglish
IndiaEnglish
InternasjonaltEnglish
Den tsjekkiske republikkEnglish

Jiri Sorvari

Jiri Sorvari

Chief Financial Officer
MSc i Economics og Business Administration fra Aalto Universitet, Helsinki Finland, BSc i Tourism Management fra JAMK University of Applied Sciences, Jyväskylä Finland. Jiri er glad i å reise. Han studerte Tourism Management ved JAMK University of Applied Sciences og arbeidet i flere år i forskjellige stillinger i overnattings- og serveringsbransjen på begge sider av årtusenskiftet. Etter at han kom til Webhelp i 2005, har Jiri arbeidet i ulike ledende økonomistillinger. I 2015 ble han utnevnt til CFO for Webhelp Nordic. De senere årene har han vært helt i spissen for å skape grunnlag for en økonomisk snuoperasjon og å styrke veksten for Webhelp Nordic. Jiri blomstrer når han får sjansen til å støtte vår kjernevirksomhet ved å benytte sin forretningsforståelse og økonomiske kløkt til å utvikle kommersielle modeller.

News & Insights

Solution Designer
Service Provider
Technology Enabler
×

Webhelp Cookies Preference Centre

Strictly Necessary Cookies
The website requires the use of cookies for essential functional requirements and these are outlined in the terms and conditions.

Enhanced Functional Cookies
Some features of this website use services provided by third parties websites. These features use cookies to implement their services on this website and may collect data about your visit to help them optimize their functionality. The Webhelp terms and conditions outlines the cookies used by these services.

We have links to social networking such as Twitter, Facebook and LinkedIn.
These websites are third party sites. We do not place cookies on their behalf, and do not have control over the way they collect or use your data.
We encourage you to read more about their policies:
Twitter
LinkedIn
Facebook