Close

Choose a country

StorbritanniaEnglish
SørafrikaEnglish
IndiaEnglish
InternasjonaltEnglish
Den tsjekkiske republikkEnglish

Emma Markström

Emma Markström

Account Manager
Helt siden begynnelsen på karrieren, har Emma Markström hatt et mål:  Å skape, oppnå og forbedre kundetilfredshet. Hun har bred kunnskap fra så ulike bransjer som telekom, media, detaljhandel, reiseliv, bilsalg, e-handel og bankvirksomhet. I februar 2012 sluttet Emma Markström seg til Webhelp som Client/Account Manager. Emmas mål er å utdype partnerskapet med våre kunder, utvikle virksomheten, øke kundeengasjement og -tilfredshet, analysere atferd, forhandle avtaler og nysalgsarbeid. Emma er en godkjent COPC-koordinator. Emma ble uteksaminert fra IHM Business School, salg og forhandlingsopplæring, og har tatt kurs i økonomi og personlig atferd.

News & Insights

Recommended for you
Solution Designer
Service Provider
Technology Enabler
×

Webhelp Cookies Preference Centre

Strictly Necessary Cookies
The website requires the use of cookies for essential functional requirements and these are outlined in the terms and conditions.

Enhanced Functional Cookies
Some features of this website use services provided by third parties websites. These features use cookies to implement their services on this website and may collect data about your visit to help them optimize their functionality. The Webhelp terms and conditions outlines the cookies used by these services.

We have links to social networking such as Twitter, Facebook and LinkedIn.
These websites are third party sites. We do not place cookies on their behalf, and do not have control over the way they collect or use your data.
We encourage you to read more about their policies:
Twitter
LinkedIn
Facebook