Close

Choose a country

Iso-BritanniaEnglish
Etelä-AfrikkaEnglish
IntiaEnglish
KansainvälinenEnglish

Kustannussäästöt

Alhaiset kustannukset – laadusta tinkimättä

Poistamme liiketoiminnan turhat kulut asiakaskokemusten laadusta tai liikearvosta tinkimättä. Ensimmäinen askel on rakentaa toimivia, tehokkaita ja tuloksia tuottavia väyliä viestintään asiakkaiden kanssa. Palvelun kohdalla se merkitsee ongelmien ratkaisua ripeästi ensimmäisen yhteydenoton yhteydessä. Myynnissä se tarkoittaa huomion kohdistamista asiakkaisiin, jotka todennäköisimmin ostavat. Seuraava askel on huolehtia, että vuorovaikutus tapahtuu sopivimpien kanavien kautta, parhaista sijainneista ja motivoituneen, intohimoisen ja kooltaan oikean henkilöstön avulla. Hyvässä taloudellisessa suoritustasossa kulut ja tuotto ovat tasapainossa, ja siksi emme koskaan ehdota kustannushallintatoimia, jotka vaarantavat liikevaihdon tai asiakassuhteet. Lisäksi tuloslupauksemme takeena on palkkiomme sidonnaisuus tuottamaamme liikearvoon.

Vuorovaikutus

Kysynnän hallinta

Analytiikan avulla tunnistamme asiakasyhteydenotot, jotka suurentavat kuluja lisäarvoa tuomatta ja turhauttavat asiakkaita. Poistamme ne ehdottamalla organisaatiolle prosessimuutoksia, jotka ehkäisevät asiakassuhteiden ongelmia. Käytämme lisäksi digitaalisia kanavia tai älykästä IVR-teknologiaa, jotka vastaavat kysymyksiin ennen kuin niitä edes esitetään.

Vuorovaikutuksen jalostaminen

Analytiikka on lähtökohtana myös asiakaskokemusten hiomisessa. Rakennamme vuorovaikutuksen niin, että ongelmat tai kokonaiset liiketapahtumat saadaan ratkaistua nopeasti ja että asiakkaan vaivannäkö ja yritykselle koituvat kulut pysyvät mahdollisimman pieninä.

Elinkaariajattelu

Yhteen vuorovaikutustilanteeseen tuijottamisen sijaan pyrimme hallinnoimaan asiakkuuden koko elinkaarta. Sen myötä muutoksien tekeminen suhteen alkuvaiheessa on mahdollista, jolloin suhteita on helpompi hallita vastaisuudessa. Esimerkiksi ennakoivat perehdyttämisohjelmamme vähentävät todistetusti myöhempiä yhteydenottoja – ja luovat vankan perustan pitkäaikaiselle asiakkuudelle ja korkealle kulutukselle.

Myynnin maksimointi

Kiinnitämme myynnin kuluihin yhtä paljon huomiota kuin tulojen tuottamiseenkin. Hyödynnämme edistynyttä datamallinnusta ja ennustavaa analytiikkaa niiden myyntitilaisuuksien tunnistamiseen, joissa tuottopotentiaali ja ostoalttius ovat suurimmillaan. Tuloksena on enemmän kauppoja suuremmalla arvolla ja pienemmillä kuluilla.

Infrastruktuuri

Rightshoring

Olemme rakentaneet kattavan verkoston kustannuksiltaan edullisempia sijainteja. Mutta tässäkään yhteydessä päätöksiä ei tehdä ainoastaan kustannuksia tarkastellen. Toimintojen siirto halvan työvoiman maihin näyttää paperilla aina edullisemmalta, mutta investoinneista saadaan tuottoa vain, jos ne tuovat myös lisäarvoa. Mittaamme ulkomaista suoritustasoamme tuottamiemme hyväksyttävien asiakaskohtaamisten prosenttiosuudella. Vuorovaikutus on hyväksyttävää vain, kun se on kumppaneidemme asiakaskokemuksille, tulojen tuotolle sekä tuottavuudelle asettamien tavoitteiden mukaista. Useissa tekemissämme sopimuksessa asiakkaamme maksavat ainoastaan tavoitteiden mukaisista asiakaskohtaamisista. Meistä se on reilua. Jos vuorovaikutus ei tuo lisäarvoa, miksi siitä pitäisi maksaa?

Monikanavaisuus

On kaikkien tiedossa, että digitaalisen väylät maksavat murto-osan puhelinyhteyskuluista. Hyödynnä koko kanavien valikoimamme, jonka avulla kullekin tehtävälle voidaan valita asianmukainen kanava. Automatisoimme yksinkertaiset prosessit aina kun mahdollista, ja varaamme ihmisvuorovaikutuksen tilanteisiin, jossa asiakkaat tarvitsevat sitä eniten tai joissa se tuo eniten lisäarvoa. Juuri kykymme soveltaa tehokkaasti eri kanavia erottaa meidät kilpailijoista. Käytämme integroitua teknologiaa ja elinkaarisuunnittelua, joiden avulla taataan, että asiakkaiden kokemus on yhtenäinen riippumatta heidän yhteydenottotavastaan tai vaihtelustaan kanavasta toiseen.

Aiheeseen liittyvät sivut

Business process and customer experience outsourcing

Ota yhteyttä

Uutiset

×

Webhelp Cookies Preference Centre

Strictly Necessary Cookies
The website requires the use of cookies for essential functional requirements and these are outlined in the terms and conditions.

Enhanced Functional Cookies
Some features of this website use services provided by third parties websites. These features use cookies to implement their services on this website and may collect data about your visit to help them optimize their functionality. The Webhelp terms and conditions outlines the cookies used by these services.

We have links to social networking such as Twitter, Facebook and LinkedIn.
These websites are third party sites. We do not place cookies on their behalf, and do not have control over the way they collect or use your data.
We encourage you to read more about their policies:
Twitter
LinkedIn
Facebook