Close

Choose a country

Iso-BritanniaEnglish
Etelä-AfrikkaEnglish
IntiaEnglish
KansainvälinenEnglish

Asiakkaiden onnistuneessa sitouttamisessa avainasemassa ovat tieto ja ymmärtämys. Analytiikan tarjoaman tiedon yhdistäminen digitaalisiin kanaviin on antanut Webhelpille valmiudet ennustaa asiakaskäyttäytymistä yhä suuremmalla tarkkuudella kaikkien niiden tietojen pohjalta, joita asiakkaista voidaan koota. Sekä asiakastilien staattista tietoa että vuorovaikutustilanteista koottua dynaamista tietoa voidaan käyttää tarkan kuvan saamiseen siitä, mitä kukin asiakas haluaa ja tarvitsee, sekä tarkkojen syiden selvittämiseen asiakkuuden päättymistilanteissa. Kun tarvitut tiedot on kerätty, kunkin profiilin pohjalta määritetään paras seuraava askel (next best action) -sitouttamisstrategiat. Kun asiakas ottaa yhteyttä purkaakseen sopimuksensa, työntekijämme voivat tehdä juuri hänelle räätälöityjä tarjouksia. Tämänkaltainen toiminta poistaa tarpeen käyttää aggressiivista taktiikkaa ja jopa edistää tuoton kasvua. Yhden televiestintäalan kumppanimme kohdalla emme ainoastaan onnistuneet säilyttämään suurempaa asiakasmäärää – kasvatimme myös huomattavasti asiakkaiden käyttämää rahamäärää ja saimme aikaan 60 miljoonan punnan tuoton 12 kuukauden aikana. Olennainen osa Webhelpin tekemää asiakkaiden sitouttamistyötä on kykymme ennustaa asiakkaiden tyytymättömyys jo ennen kuin he ottavat yhteyttä. Data-analyysien avulla on mahdollista havaita asiakkuuden purkamiseen viittaavia merkkejä tai siihen kannustavia tekijöitä jo etukäteen. Niiden perusteella voimme määrittää parhaan seuraavan askeleen; se voi olla ennakoiva yhteydenotto ja asiakkaan tilanteeseen parhaiten sopiva tarjous tai täydellisen vastauksen laatiminen etukäteen siltä varalta, että asiakas ottaa yhteyttä.

Ota meihin yhteyttä liittyen

sitouttamiseen

Ota yhteyttä
Yhteydenotto

Helsinki

Palkkatilanportti 1 (kuudes kerros), 00240 Helsinki
+358 20 7189759

Uutiset

×

Webhelp Cookies Preference Centre

Strictly Necessary Cookies
The website requires the use of cookies for essential functional requirements and these are outlined in the terms and conditions.

Enhanced Functional Cookies
Some features of this website use services provided by third parties websites. These features use cookies to implement their services on this website and may collect data about your visit to help them optimize their functionality. The Webhelp terms and conditions outlines the cookies used by these services.

We have links to social networking such as Twitter, Facebook and LinkedIn.
These websites are third party sites. We do not place cookies on their behalf, and do not have control over the way they collect or use your data.
We encourage you to read more about their policies:
Twitter
LinkedIn
Facebook