Close

Choose a country

Iso-BritanniaEnglish
Etelä-AfrikkaEnglish
IntiaEnglish
KansainvälinenEnglish

Vakuuttavat asiakaskokemukset eivät tapahdu vahingossa. Ne saadaan aikaan analytiikkaan pohjautuvalla tiedolla, juuri yrityksen tarpeisiin vastaavilla teknologiaratkaisuilla sekä oikein kohdennetulla koulutuksella. Eikä työ suinkaan pääty siihen, että ratkaisut saadaan käyttöön – yhdistämme data-analyysin jatkuvaan innovaatiotyöhön ja tiedon syventämiseen, joiden avulla tunnistamme yrityksen ongelma-alueet tehokkaasti ja tarjoamme niihin ratkaisuja.

Asiakaspalvelu

Huippuunsa hiotussa asiakaspalvelussa huomio keskittyy sen takaamiseen, että asiakkaat kokevat vuorovaikutuksen helpoksi, tehokkaaksi ja miellyttäväksi. Emme tyydy vain mittaamaan asiakastyytyväisyyttä, vaan analysoimme asiakkaan vaivannäköä arvioivan edistyneen menetelmän avulla vuorovaikutuksen ja palvelupolkujen tosiasiallista etenemistä, jolloin kehittämisalueet on mahdollista tunnistaa. Asiakaspalvelun tehokkuus merkitsee, että tavoitteena on aina ratkaisun löytäminen ensimmäisellä yhteydenotolla. Tieto- ja analytiikkapohjainen työmme on osoittanut, että asiakastyytyväisyyden ja NPS-tason mittaaminen on selvästi tehokkaampaa kuin tukeutuminen pelkästään perinteisiin mittareihin, kuten keskimääräiseen käsittelyaikaan. Asiakasneuvojiamme kannustetaan tekemään kaikkensa asiakkaiden hyväksi. Pitkin asiakaskeskustelua asiakasneuvojat saavat tuekseen räätälöityjä ehdotuksia ja kehotteita, mikä tekee keskusteluista yksilöityjä, miellyttäviä ja suositteluun kannustavia.

Tekninen tuki

Työntekijämme on tarkkaan koulutettu käsittelemään ongelmia eskaloiden mahdollisimman vähän kohtaamisia kumppanillemme. Tietopohjaisten ratkaisujen sekä UAD-järjestelmämme myötä asiakasneuvojilla on aina pääsy kaikkiin tarvitsemiinsa tietoihin, joiden avulla he voivat ratkaista asiakasongelmia ja tukea asiakkaiden oma-aloitteista ongelmanratkaisua. Prosessi auttaa minimoimaan turhia korjaustöitä ja palautuksia ja lisää tuotemerkin suositteluastetta. Tukemme toimii kaikilla kanavilla, muun muassa sähköpostitse ja chatin kautta. Dynaamiset verkkokaavakkeet, chat-toiminnot ja muut edistysaskeleet antavat asiakkaille mahdollisuuden viestiä nopeasti ja tehokkaasti haluamansa kanavan kautta, mikä suurentaa ensimmäisellä yhteydenotolla saatavan ratkaisun todennäköisyyttä. Kaikki teknisen tuen palvelumme ovat helposti skaalautuvia – tarjoamme ensiluokkaiset monikanavaiset palvelut riippumatta siitä, onko yritykselläsi yhdelle alueelle keskittynyt suuri asiakaskunta vai monikielinen ja useissa maissa sijaitseva pienempi asiakaskunta.

Sosiaalinen media

Lähes 50 % sosiaalista mediaa käyttävistä ihmisistä on käyttänyt (tai yrittänyt käyttää) sitä asiakaspalvelun saamiseen. Kuluttajat odottavat, että keskustelu asiakaspalvelun kanssa on mahdollista spontaanisti, toimii sujuvasti ja tapahtuu reaaliajassa. Twiittejä ja julkaisuja laativalle henkilöstölle on kuitenkin annettava riittävät valmiudet saada aikaan aitoja muutoksia tyytymättömien asiakkaiden kanssa. Varmistamme sen kouluttamalla parhaan asiakaspalveluhenkilöstömme toimimaan sosiaalisessa mediassa, mikä takaa nopeat ratkaisut ja vahvistaa yrityksen hyvää mainetta. Hyödyntämällä pitkälle kehitettyjä sosiaalisia kuuntelutyökaluja voimme raportoida kumppaneillemme, kuinka asiakkaat puhuvat yrityksestä ja soveltaa saatuja tietoja sosiaalisen median henkilöstön toimintaan. Yhdessä voimme tehdä asiakkaista suosittelijoita ja varmistaa, että yrityksen maine verkossa kasvaa myönteiseen suuntaan.

Monikielisyys

Laajalla maantieteellisellä alueella toimivat yritykset hyötyvät yleensä merkittävästi liiketoimintaprosessien ulkoistamisesta. Webhelpin menestyksekkääseen ansioluetteloon sisältyy vankka kokemus palvelujen yhdistämisestä keskeisten kielten keskuksiin, jossa kerroksittaisella rakenteella varmistetaan riittävä kattavuus kunkin kielen osalta. Monikielisistä palveluista puhuttaessa toimintojen oikea sijoittaminen ei merkitse ainoastaan yhdistelyjä ja kustannussäästöjä; se takaa myös, että asiakkaita palvellaan tavalla, joka mukautuu heidän viestintätarpeisiinsa eri kanavissa. Monikieliset palvelumme ovat helposti skaalautuvia. Hyödynnämme kaksi- tai kolmikielisen asiakasneuvojan mallia pienemmille yrityksille, joiden asiakaskunta on hajaantunut eri alueille, ja perustamme suurempia kielikeskuksia ammattitaitoisine henkilöstöineen suuremmille maailmanlaajuisille yhtiöille.

Monikanavaisuus

Datajohtoinen lähestymistapa asiakaspalveluun mahdollistaa kunkin kanavan tehokkaan käytön, jolloin palvelun laatu ja tehokkuus ovat suurimmillaan. Tuen ja tiedon tarjoaminen eri kanavien – myös sosiaalisen median – kautta suo asiakkaille mahdollisuuden ottaa yhteyttä juuri heille sopivalla tavalla ilman, että palvelun laatu vaihtelee kanavasta toiseen. Yhden asiakkaamme kohdalla monikanavaisten palveluratkaisujen käyttöönotto ja ylläpito ovat johtaneet puhelinyhteydenottojen 20 prosentin laskuun.

Back office -tuki

Back office -tuki ei ole millään tavoin vähempiarvoista tai vähemmän haastavaa kuin mikään muukaan asiakaspalvelun osa. Back office -palvelumme ulottuvat sisäisestä myyntituesta kiinteistöjen hallinnoinnin tukeen, ja huomion keskipisteenä on aina paremman palvelun tarjoaminen asakasrajapinnassa kulissien takaisten toimintojen sujuvuudesta huolehtimalla. Erityisten back office -työkalujen, kuten Qlikview-ohjelmiston, sekä räätälöityjen strategioiden avulla toimintoja on mahdollista tehostaa – kaikki toiminnallinen ja taloudellinen data voidaan esimerkiksi koota yhteen datahubiin tehokkuuden maksimoimiseksi. Hyödynnämme lisäksi jatkuvasti alakohtaista tiedonhankintaa, jonka avulla voimme tehdä kumppaniemme työntekijöille ja heidän asiakkailleen tarjottavasta palvelusta parempaa. Tiedonhankinnan ja strategisen palvelun kehittämisen myötä olemme saaneet back office -kumppaneillemme aikaan taloudellista tuottoa, suoritustason kasvua sekä yhteydenottotarpeen vähentymistä. Hyödyt siirtyvät eteenpäin asiakkaille tehokkuuden, kustannussäästöjen ja toimivamman viestinnän muodossa.

Aiheeseen liittyvät sivut

Ota meihin yhteyttä liittyen

asiakaspalveluun

Ota yhteyttä
Yhteydenotto

Helsinki

Palkkatilanportti 1 (kuudes kerros), 00240 Helsinki
+358 20 7189759

Uutiset

×

Webhelp Cookies Preference Centre

Strictly Necessary Cookies
The website requires the use of cookies for essential functional requirements and these are outlined in the terms and conditions.

Enhanced Functional Cookies
Some features of this website use services provided by third parties websites. These features use cookies to implement their services on this website and may collect data about your visit to help them optimize their functionality. The Webhelp terms and conditions outlines the cookies used by these services.

We have links to social networking such as Twitter, Facebook and LinkedIn.
These websites are third party sites. We do not place cookies on their behalf, and do not have control over the way they collect or use your data.
We encourage you to read more about their policies:
Twitter
LinkedIn
Facebook