Close

Choose a country

StorbritannienEnglish
SydafrikaEnglish
IndienEnglish
InternationelltEnglish

Sandrine Asseraf

Sandrine Asseraf

Group General Counsel

Sandrine Asseraf började på Webhelp i oktober 2015 som Group General Counsel. Hon ansvarar för rådgivning till Webhelps företagsgrupp gällande juridiska frågor, särskilt företagsfrågor, fusioner och förvärv, kommersiella ärenden samt efterlevnadsaspekter. Innan hon började på Webhelp var Sandrine chef för den juridiska affärsavdelningen på La Banque Postale och hanterade frågor om leverantörskontrakt, ip och it, konkurrens samt fusioner och förvärv. Dessförinnan ansvarade Sandrine för den juridiska avdelningen för fusioner och förvärv och bolagsfinans inom Capgeminigruppen. Sandrine är en utbildad advokat och arbetade under åtta år för Willkie Farr & Gallagher i Paris och New York. Hon har en Magistère de Juriste d’Affaires – DJCE och blev upptagen i advokatsamfundet i Paris i januari 2002.

News & Insights

Recommended for you
Solution Designer
Service Provider
Technology Enabler