Close

Choose a country

StorbritannienEnglish
SydafrikaEnglish
IndienEnglish
InternationelltEnglish

Vår teknik

Webhelps it-infrastruktur och tekniska ekosystem gör det möjligt för företag att upprätthålla en konsekvent verksamhet i alla regioner. Vi arbetar för höga resultatnivåer med ständigt fokus på effektivitet, kvalitet och utveckling av nya lösningar.

Stödjer den pågående verksamheten

Webhelps it hanteras på en global nivå och består av mer än 250 ingenjörer och tekniker inom alla kompetensområden. Den här avdelningen inom företaget förlitar sig på ett enda, gemensamt servicecenter som ansvarar för it-drift och applikationsutveckling. Vår dygnet runt-öppna helpdesk och nätverksdriftcenter säkerställer kontinuitet och pålitlighet i alla Webhelps verksamheter.

Designa och leverera lösningar

Webhelp-teknikens ekosystem kombinerar de senaste, marknadsledande produkterna med patentskyddad programvara. Dessa verktyg är ofta designade för att möta våra kunders behov – vår långa erfarenhet innebär att vi nu kan erbjuda ett brett utbud av färdiga lösningar. Vår it-infrastruktur  är utspridd över flera datacenter, sammankopplade via ett fullt redundant WAN-nätverk. Det fungerar som en skalbar, virtuell kundtjänst. Utöver detta har vi ett unikt informationssystem anslutet till en BI-miljö som gör det möjligt för oss att erbjuda 360°-analyser och att garantera en konsekvent verksamhet i alla regioner.

Applikationslandskap

Vårt applikationslandskap är framtaget för att garantera konsekvens och interaktivitet på alla plattformar. Vi väljer den bästa programvaran och anställer talangfulla experter för att säkerställa lyhörd och effektiv intern support och underhåll – vi prioriterar även högkvalitativ utbildning för slutanvändarna. Alla områden i företaget täcks av vårt applikationslandskap.

Säkerhet

Säkerhet, styrning, risk och efterlevnad prioriteras högt på alla nivåer inom Webhelp, vilket bevisas av våra PCI-DSS- och ISO-27001-certifieringar. Webhelps it-team arbetar för att förbättra tillgängligheten (för närvarande över 99,9 %) och garantera kontinuitet och dataintegritet. Tre kompletterande grundstenar har inrättats för att säkerställa att dessa mål uppnås:

  • En styrelse som ansvarar för att definiera, distribuera och granska policyer kring säkerhet och dataskydd.
  • Ett Security Operation Center (SOC) som är öppet dygnet runt ansvarar för informationssystem för övervakning och försvar samt juridiska undersökningar.
  • Lokala korrespondenter som ansvarar för att övervaka implementeringen av säkerhets- och dataskyddspolicyer.

På lång sikt är vårt mål att fortsätta erbjuda samma höga resultat och säkerhet i samband med en stark och fortsatt internationell tillväxt.

BUSINESS PROCESS OCH CUSTOMER EXPERIENCE OUTSOURCING

Kontakta oss

Nyheter och insikter

Rekommenderat för dig