Close

Choose a country

StorbritanniaEnglish
SørafrikaEnglish
IndiaEnglish
InternasjonaltEnglish
Den tsjekkiske republikkEnglish

Telekom og media

Vinne. Beholde. Øke verdi.

Markedet ditt er karakterisert av konkurranse og kompleksitet. Kundene handler rundt omkring for å gjøre det beste kjøpet til den beste prisen. Leverandører kjemper for å holde seg på toppen med en svimlende rekke med produkt- og prisvarianter som krever salgs- og serviceleveranser på et høyt ferdighetsnivå. Økt kompleksitet springer ut fra de økende nivåene av sammenfall mellom media og teleselskaper. Alt dette, sett mot en bakgrunn av reduserte marginer, gjør tele og media til noen av de mest utfordrende sektorene å arbeide i. Webhelps kompetanse innen kundeservice for media og tele, som spenner over hele forbruker-livssyklusen – fra å vinne kunder til å beholde dem og øke verdien deres – hjelper ledende aktører å fortsatt være sterke.

Førstevalget for teleselskaper og media

Webhelp arbeider med flere merkevarer i bransjen enn noen annen leverandør av kundeadministrasjon – fra rendyrkede leverandører av telekommunikasjon til spesialister på underholdning, samt den stadig økende mengden bedrifter som tilbyr en kombinasjon av disse tjenestene.


Vær i forkant av utfordringen …

Ta en analysedrevet tilnærming for å vinne kunder.

Beholde kunder ved hjelp av en eksepsjonell serviceopplevelse og målrettede kundebevaringsprogrammer.

Bygge kundeverdi gjennom mer- og kryssalgsstrategier.

Senke kostnadene uten å gå på akkord med service

Sette fart på digitale og mobile kanaler

Bruke omnikanal-teknologi for å forbedre kontaktstrategier

Vinne kunder

Vellykket kundeverving avhenger av å vite hvilket tilbud man skal gi til hvilken kunde – og når. Vi bruker analyser for å anslå den potensielle verdien av hver mulig nye kunde, før vi henvender oss til dem med det mest attraktive tilbudet som er mulig, når de mest sannsynlig er klar for det. Siden bruker vi kraftig teknologi for å få maksimalt ut av arbeidet hos våre helprofesjonelle salgsteam. I utgående salgsarbeid vil oppringeren vår knyttes til analyseverktøyet vårt for å sette opp riktig telefonsamtale til rett tid for hver rådgiver, og siden bruke intelligente datamaskiner for å vise informasjonen de trenger for å avslutte salget. Våre mangefasetterte kunnskapsbaser lar våre folk gå lenger enn bare å fortelle kunder hvor bra tilbudet vårt er – de kan også fortelle dem hvorfor vårt tilbud er bedre enn konkurrentenes.

Beholde kunder

For å beholde kundelojaliteten leverer vi eksepsjonelt gode serviceopplevelser via de kanalene de foretrekker – inkludert de mobile enhetene de benytter for å nyte godt av dine tjenester. Våre rådgivere samhandler med kunder via sosiale medier, chat og tradisjonelle telefonkanaler for tele- og medieklienter. Samtidig utvikler vi selvbetjeningsløsninger – fra nettbaserte til apper – som lar kunder stille spørsmål, motta informasjon og til og med oppgradere pakkene sine hele døgnet. Og naturligvis fungerer disse selvbetjeningsapplikasjonene som åpne kommunikasjonskanaler som lar deg kontakte kunder proaktivt med serviceinformasjon eller salgsforslag. I kundebevaringsprogrammer bruker vi analyser for å forutsi sannsynligheten for at den enkelte kunde vil velge avgang og finne det laveste kostnadstilbudet som vil friste dem til å forbli kunder. Det betyr at vi ikke bare reduserer antallet kunder man mister, vi senker også kostnadene for å beholde dem man allerede har.


Bygge kundeverdi

I en verden fylt med mange komplekse tilbud bestående av triple play og quadruple play, sørger evnen til mersalg og kryssalg for økte inntekter og lojale kunder. Vår analysedrevne tilnærming forutsier «neste-beste-tilbud» til kundene deres. Selv i servicearbeidet er våre folk i stand til å selge, noe som gjør kostnadssentre til inntektsgenererende enheter gjennom trinnvise salg.


Senke kostnadene

Når marginene er lave, er kostnadskontroll livsviktig – men vi kutter ikke kostnader ved å gå snarveier. Våre strategier for etterspørselsadministrasjon finner muligheter for prosessforbedring som fjerner unødvendige kontakter og støtter overgangen til selvbetjening. Dette, kombinert med vår kompetanse innen personaladministrasjon, setter oss i stand til å planlegge effektivt for å maksimere salgsytelse og opprettholde servicekvaliteten ved kritiske sesongtopper og under produktlanseringer. Som en internasjonal aktør tilbyr vi innovative rightshoring-muligheter som utnytter lavkostlokasjoner uten å gå på akkord med servicekvaliteten. Uansett hvilke europeiske markeder dere ønsker å betjene, har vi on-, near- og offshore-muligheter som støtter de rette kanalene med de rette ferdighetene, til den beste prisen.


Akselerere digitale tjenester

Vår omnikanal-tilnærming blir styrket av team som arbeider spesielt med utvikling av effektive kundereiser både i nettbaserte og sosiale kanaler. Med spesialister på lytting på sosiale medier og egne team som designer digitale kundereiser, hjelper vi bedriften med å utnytte potensialet i mobile kanaler for å utvide valgmulighetene for kundene og maksimere salgspotensialet ditt.


Ta i bruk omnikanal-teknologier

Gjennom partnerskap og oppkjøp bygger vi en portefølje av ledende teknologiske løsninger som kan supplere, berike eller erstatte bedriftens eksisterende systemer for å akselerere kundebehandling i alle kanaler.


OUTSOURCING AV FORRETNINGSPROSESSER OG CUSTOMER EXPERIENCE

Kontakt oss