Close

Choose a country

StorbritanniaEnglish
SørafrikaEnglish
IndiaEnglish
InternasjonaltEnglish
Den tsjekkiske republikkEnglish

First Utility


Kunde:

Den ledende uavhengige energileverandøren i Storbritannia, First Utility, setter sin ære i å levere gass og elektrisitet til lave priser til alle sine viktige kunder.

Utfordring:

Finne og løse alle barrierer som hindrer rådgivere i First Utility-kampanje i å oppnå en høy kvalitetsvurdering.

Løsning:

Webhelps Discovery-prosess

Forpliktelse til fortløpende forbedring

Discovery lar Webhelp og våre klienter identifisere problemer og løsninger og fremme pågående positive endringer.
First Utility-kampanjen opplevde lave kvalitetsvurderinger. Webhelp benyttet Discovery-prosessen for å avgjøre hva barrierene som hindret suksess besto av, for så deretter å identifisere løsninger på problemet. Webhelps Discovery-prosess er en integrert metode i vår forpliktelse til kontinuerlig forbedring. Discovery lar Webhelps rådgivere bruke sine direkte erfaringer med kundesamhandling for å levere tilbakemeldinger på eksisterende prosesser og samarbeide med driftssjefene for å finne bedre måter å jobbe på. Som et resultat av Discovery-prosessen identifiserte man mange av hindringene for å lykkes. Disse var:
 • Rådgivere var usikre på hvordan samtalevurderingen virket
 • Det manglet tilbakemelding på gode/dårlige samtaler
 • Rådgivere var usikre på når de kunne bruke e-post
 • Å jobbe fra to faktureringsskjermer var forvirrende for rådgiverne
 • Oppdateringer ble ikke formidlet effektivt nok
 • Søkefeltet på kunnskapssystemet var vanskelig å bruke
 • Veiledningen var inkonsekvent og avhang av hvem som var teamleder
I Discovery-øktene identifiserte rådgivere og Discovery-eksperter flere mulige løsninger:
 • Kvalitetsteamet og rådgiverne skulle samarbeide for å hjelpe rådgiverne til å forstå hvordan vurderinger fungerer
 • Det skulle utarbeides retningslinjer for hvordan man kunne bruke e-post
 • Kunnskapssystemets søkefelt skulle bli gjort mer brukervennlig
 • Hver rådgiver skulle få en laminert kvalitetssjekkliste
 • Kommunikasjon som rådgiverne trengte å være klar over, skulle orienteres mer effektivt
 • Rådgivere skulle bruke den reflekterende loggen oftere
 • Kvaliteten og hyppigheten på veiledning fra teamlederne skulle bli mer konsekvent

Virksomheten:

Discovery bruker en vitenskapelig «prøve og lære»-tilnærming for å finne problemer og løsninger. Hos Webhelp tror vi på at rådgiverne er de beste til å fortelle oss om hvilke endringer som trengs for «førstelinjen» i kundeservice. I Discovery Lab finner vi måter å løse problemer på, for siden å prøve dem ut i et operativt, men kontrollert, kundesentermiljø. Hvis disse endringene er vellykkede, kjører vi dem ut i hele virksomheten, mens tilbakemeldinger og forslag blir videreformidlet til oppdragsgiverne våre.

Resultater:

Discovery-teamet anbefalte flere tiltak til resten av Webhelp; tiltak som ville føre til umiddelbare forbedringer på kundesenternivå. Anbefalingene var:
 • Kvalitet – Det burde være et samarbeid mellom kvalitetsteamet og rådgiverne for å legge til rette for bedre forståelse av hvordan vurderingssystemet fungerer, ideelt sett under økter der teamet orienteres.
 • Kvalitetsgjenkjennelse – Fordelen med å bruke den reflekterende loggen må fastslås, og rådgiverne bør få tilbakemelding etter å ha valgt ut spesielle samtaler.
 • Kunnskapsdeling – Det bør skapes retningslinjer for korrekt bruk av e-post, slik at orienteringer kan bli kommunisert mer effektivt, samtidig som kunnskapsdeling innad i teamet vil bli forbedret.
Webhelp lagde anbefalinger til First Utility som ville legge til rette for kvalitetsforbedringer i hele virksomheten. Vi rådet dem til å forbedre kunnskapssystemets søkefelt for å gjøre det mer brukervennlig, når rådgivere søker etter svar. I tillegg har Webhelp rådet First Utility til å være vertskap for en fysisk Discovery-tilbakemeldingsøkt med sine aksjeeiere for å konstatere hvilke løsninger som er de beste å ta videre til implementering.

OUTSOURCING AV FORRETNINGSPROSESSER OG CUSTOMER EXPERIENCE

Kontakt oss

Nyheter og innsikter

Anbefalt for deg