Close

Choose a country

Iso-BritanniaEnglish
Etelä-AfrikkaEnglish
IntiaEnglish
KansainvälinenEnglish

Rahoituspalvelut

Seuraa säädöksiä. Vakuuta. Kilpaile.

Tämän päivän rahoituspalvelualoihin kohdistetaan tehoiskuja, joilla varmistetaan säädösten ehdoton noudattaminen (compliance) ja vilpitön menettely. Sinun haasteenasi on vastata sääntelijän vaatimuksiin samalla kun tuotat sitouttavia, vaivattomia ja kilpailukykyisiä asiakaskokemuksia. Webhelpin asiantuntijuus säännösten noudattamisessa rahoituspalvelualoilla, asiakaskokemusten suunnittelussa ja monikanavaisessa asiakkuudenhallinnassa auttaa sinua tässä tavoitteessa. Strategisen kumppanuuden avulla voimme auttaa sinua kilpailemaan vahvemmin kuin koskaan, noudattamalla kuitenkin säädöksiä.

Ensisijainen valinta rahoituspalveluille

Rahoitusalan asiakaspalvelutoimintamme on korkeatasoisimpien sääntelystandardien mukaista. Se noudattaa täysin PCI-säännöksiä ja vastaa paikallisten sekä eurooppalaisten sääntelijöiden vaatimuksia kaikilla niillä markkinoilla, joilla toimimme.


Asiakaskokemus, joka tuo liiketoiminnalle lisäarvoa

Luo tasapaino asiakaskokemuksen ja säännösten noudattamisen välille voittaaksesi asiakkaita puolellesi ja siten osuuden asiakkuuden arvosta.

Voita asiakkuuksia ja säilytä ne vahvoilla myyntikampanjoilla sekä ennakoivilla sitouttamisohjelmilla.

Tuota lisäarvoa organisaatiollesi vähentämällä turhien asiakaskontaktien määrää. Ne synnyttävät pelkkiä kuluja ilman lisäarvoa.

Hyödynnä tuotemerkkisi digitaalista näkyvyyttä tehostaaksesi asiakaskokemusta

Käytä monikanavaista teknologiaa kehittääksesi kontaktinohjausstrategioita

Tasapainota asiakaskokemus ja säännösten noudattaminen

Me arvioimme omaa suoritustamme taloudellisiin tavoitteisiisi antamamme panoksen perusteella ja tuotamme samalla asiakaskokemuksen, joka synnyttää luottamusta ja uskollisuutta tuotemerkille. Koskipa toimintamme sitten palveluntarjontaa, kaupan varmistamista tai asiakassitouttamisen kautta tapahtuvaa tulevaisuuden liiketoiminnan turvaamista. Samaan aikaan compliance-tiimimme noudattavat kurinalaisuutta, jota vaaditaan sääntelijöiden kaikkein tiukimpien tarkastusten läpäisyyn. Osoitamme jokaiselle rahoituspalveluasiakkaalle omistautuneen compliance-tiimin, joka raportoi suoraan alojen väliselle compliance-toiminnollemme. Toimintaan sitoutuneella mutta itsenäisellä tiimillä on valta haastaa operatiiviset päätökset ja varmistaa, että yrityksesi tavoitteet ja säännösten noudattamisvelvoitteesi ovat aina tasapainossa.

Voita asiakkuuksia ja pidä ne

Viimeaikainen sääntely on rajoittanut vapauksia tuottaa myyntiä rahoituspalveluissa. Ainutlaatuiset myynnin kannustimille luodut puitteemme sovittavat yhteen todellisen myyntimenestyksen sekä onnistumisen asiakaskokemuksessa ja asiakasta suojaavien säännösten noudattamisessa. Näin saavutamme keskiarvot ylittävän myyntisuorituksen, joka vastaa täysin säännöksiä. Sitouttamisessa hyödynnämme käyttäytymisanalytiikka asiakaskäyttäytymisen ja asiakkuuden päättymisen alttiuden ennustamisessa. Näin voimme luoda ennakoivia sitouttamisohjelmia, jotka auttavat sinua sitouttamaan uudelleen riskiasiakkaat uudenlaiselta pohjalta ja varmistamaan heidän asiakkuutensa jatkumisen pitkällä aikavälillä. Sama analytiikkaan perustuva lähestymistapa luo älykkäitä strategioita ristiinmyyntiin ja arvokkaamman tuotteen tai palvelun tarjoamiseen. Nämä tuottavat asiakkaalle lisäarvoa ja pidentävät asiakkuusaikaa.


Vähennä kustannuksia, kasvata lisäarvoa

Monikanavaisen palvelupolkusuunnittelun avulla varmistamme, että kontaktit toteutuvat oikeanlaisten kanavien kautta – perinteisten ja digitaalisten – jolloin kulut, lisäarvo ja asiakkaan kokema vaiva ovat tasapainossa. Hyödynnämme juurisyyanalyysia ja kysynnän hallintaa vähentääksemme sellaisten kontaktien määrää, jotka ovat asiakkaillesi hankalia ja tuottavat tarpeettomia kuluja yrityksellesi.


Hyödynnä digitaalista näkyvyyttä

Monikanavaista lähestymistapaamme vahvistavat tiimit, jotka ovat sitoutuneet tehokkaiden palvelupolkujen kehittämiseen kaikilla verkko- ja sosiaalisilla kanavilla. Asiantuntevien sosiaalisen kuuntelun ja digitaalisen palvelupolkusuunnittelun tiimiemme avulla autamme sinua hyödyntämään digitaalisten kanavien mahdollisuuksia, jotta voit laajentaa asiakkaidesi valinnanmahdollisuuksia ja parantaa palveluidesi saavutettavuutta.


Käytä monikanavaista teknologiaa

Olemme sitoutuneet tarjoamaan käyttöösi huipputeknologiaa. Kumppanuuksien ja yritysostojen avulla rakennamme portfolion huippuratkaisuista, jotka voivat täydentää ja parantaa nykyisiä järjestelmiäsi tai korvata ne, jotta kehityksesi kohti monikanavaista asiakkaiden sitouttamista nopeutuisi.Aiheeseen liittyvät sivut

Toimialat
Palvelumme
Yrityksen tarpeet

LIIKETOIMINTOJEN JA ASIAKASKOKEMUKSEN ULKOISTAMINEN

Ota yhteyttä

Uutiset

Suosittelemme